Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Võ Đang Vl2

2.Võ Đang
- Võ đang kiếm
:
Max nội công sau đó thân pháp để tăng TĐXC, linh hoạt để tăng tấn công chí mạng ( tầng 2 )
Theo tui nên tăng vào thân pháp, VĐK xuất chiêu khá chậm. còn linh hoạt ko cần lắm


- Võ đang bút : 2 cách : Max linh hoạt -> thân pháp ( skill ban đầu cần nhiều linh hoạt )
250 linh hoạt -> linh hoạt + thân pháp 5:5 - các skill cấp cao mạnh hơn
Cách Tăng điểm Tiềm năng CHo Võ Đang Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu