Chức năng YQ Nga My Võ Lâm 2

Nga my kiếm

Quan Âm quyết (dòng 4): Tăng 30% sát thương đối với quái vật hệ Âm

Quan Âm Phật Ý (dòng 3) : Tăng thời gian của các chiêu thức hỗ trợ 30%

Ngọc Nữ kiếm pháp (dòng 2) : Tỉ lệ 25% khi sử dụng kỹ năng sẽ đẩy lui mục tiêu

Độ Nguyên Quyết (dòng 4) : Thời gian duy trì hồi phục giảm 50%,tăng hiệu quả phục hồi 50% (hồi mana nhanh trong thời gian ngắn hơn)

Phật Quang Phổ Chiếu (dòng 4) : Tăng kháng tất cả 20 điểm cho bản thân và toàn bộ đội ngũ trong phạm vi hiệu quả

Liên Hoa Tâm Kinh (dòng 3) : Tăng 10% nội ngoại thủ khi xuất chiêu

Thanh Âm Phạn Xướng (dòng 3): Giãn cách xuất chiêu giảm 15s

Lưu Thủy Quyết (dòng 4) : Tăng khắc né 10% (hiệu quả chưa rõ rệt)

Phổ Tế Chúng Sinh (dòng 4) : Tất cả mục tiêu có hiệu quả đc phục hồi sinh lực 0,5% mỗi nửa s,thời gian duy trì tối đa là 240s


Bất Diệt Tâm Pháp (dòng 4) : Giảm sát thương tối đa 3k trong vòng 3 phút

Phật Âm Chiến Khí (dòng 3) : Mục tiêu khi ngồi thiền mỗi 10s sẽ hồi phục 300 điểm nội lực,thời gian hiệu quả 10 phút

Phật Quang Chiến Khí (dòng 3) : Mục tiêu khi ngồi thiền mỗi 10s sẽ hồi phục 8000 điểm sinh lực,thời gian hiệu quả 10 phút

Đại Bi Chú (dòng 4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 10s,tăng xác suất xuất chiêu 25%
Nga My Đàn
Tùy Ý Khúc (dòng 2) : Tỉ lệ 20% đẩy lui mục tiêu

Khúc Nghệ Tinh Thông (dòng 4) : Tăng nội ngoại phòng 10% khi sử dụng kỹ năng

Nguyệt Thực Khúc (dòng 3) : Tăng phạm vi hiệu quả 13 ô

Đoạn Thủy Tâm Pháp (dòng 4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 4s

Tịnh Dạ Tư (dòng 3) : Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô,tỉ lệ 50% khiến đối phương mất 5% sl khi bị ngắt chiêu

Dư Âm Nhiễu Công (dòng 4): Giảm thời gian thọ thương 30% ,sau khi bị tấn công có tỉ lệ 25% tăng 30% tốc độ di chuyển trong 3s

Dương Quan Tam Điệp (dòng 3) : Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô,tỉ lệ 50% khiến đối phương mất 5% sl khi bị ngắt chiêu

Phúc Thủy Tâm Pháp (dòng 4) : Tăng xác suất xuất chiêu 6% cho tất cả các cầm khúc khi đc lặp lại

Phần Cầm Chử Hạc (dòng 1): Xác suất xuất chiêu tăng 15%,giãn cách xuất chiêu giảm 6s

Ô Dạ Đề (dòng 3): Phạm vi hiệu quả tăng 13 ô ,tỉ lệ 25% khi bị ngắt chiêu có khả năng đẩy lui đối phương 3ô

Mê Tâm Phiêu Hương Khúc (dòng 2) : Xác suất xuất chiêu tăng 7%
Chức năng YQ Nga My Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu