Chức năng YQ THiếu Lâm Võ Lâm 2

Để cho anh em biết rõ hơn về thay đổi của yq trong phiên bản mới nên tôi sẽ up cho anh em tham khảo .Ở đây là yq đã ở mốc của mật tịch 100% nên anh em có thể tính % hiện tại của mật tịch rồi nhân cả yq max thông số ở đây.
Đầu tiên là


TLTG


Trích dẫn:
Thiếu lâm đao pháp(1): Chính xác tăng 240 điểm
Thiếu lâm côn pháp(1): Khi sử dụng Phong Ma côn pháp và Vô Thường côn pháp có khả năng tăng 10% nội ngoại phòng
Trảm Ma đao pháp(1): Tăng sát thương 500 điểm
Phong Ma côn pháp(1): Giảm 40% tốc độ đánh và 20% tốc độ xuất chiêu của đối phương trong 3s
Kim Chung Tráo(4): Tăng phòng thủ nội công 250 điểm
Nhiên Thuật Đao Pháp(1): Giảm 25% ngoại phòng đối phương trong 10s
Vô Thường Côn Pháp(1): Sau khi sử dụng chiêu thức,có 75% tăng 40% tốc độ di chuyển của bản thân trong 3s

Xả Thân Quyết(4) : Giãn cách xuất chiêu giảm 6s
Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp(4) : Tỉ lệ 45% miễn dịch hiệu ứng loạn
Đạt Ma Vũ Kinh(1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%


TLQ
Trích dẫn:
Thất Bảo Chiếu Pháp(3) : Tụ khí tăng 4 ô
La Hán Quyền(2): Giảm nội phòng của đối phương 25% trong 10s
Ca Diệp Thối(2) : Sau khi sử dụng skill có tỉ lệ 75% hồi 1 tụ khí
Huệ Nhãn Chú(3) : Bỏ qua né tránh đối phương 10%
Vi Đà Quyền(2): thời gian phát động duy trì tăng 15s
Văn Thù Xuất Vân Thối(2) : Phạm vi tấn công tăng 7 ô
La Hán Trận(4) : Phạm vi ảnh hưởng của La Hán Trận tăng 100%,nội lực tiêu hao giảm 50%
Đại Tu Di Chưởng(2) : Tỉ lệ 25% khi tấn công đối phương sẽ bị định thân trong 2s
Vô Ảnh Cước(2) : Phạm vi tấn công tăng 6 ô,lực tấn công của thức cuối tăng 220% damage
Long Trảo Thủ(2) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%

TLT
Trích dẫn:
Phục Hổ Khí Công(2) : Tốc độ xuất chiêu tăng 35%
Thiếu Lâm Tu Tâm pháp(4) : Tất cả các kỹ năng khi sử dụng có tỉ lệ 10% khi sử dụng không tiêu hao nội lực
Ngũ Chuyển Chỉ(4): 1 lần khi sử dụng kỹ năng tăng 50% tốc độ xuất chiêu
Phá Ma Chú(2): Tăng 5000 điểm sát thương
Dương Cương Bất Hoại Thể(4) : Trong 2s,có tỉ lệ 30% tăng ngoại thủ 25% và 15% nội thủ sau khi bị tấn công
Đà Lôi Phá(2) : Giảm 25% nội phòng của đối phương trong 10s
Cà Sa Phục Ma Công(2) : Sát thương 600 điểm
Vô Tướng Thần Công(4): Giãn cách xuất chiêu giảm 45s
Sư Tử Hống(2) : Giãn cách xuất chiêu giảm 5s
Bất Động Minh Vương(4): Phạm vi hiệu quả tăng thêm 9 ô
Đại Lực Kim Cang Chỉ(2): Xác suất xuất chiêu 10%
Chức năng YQ THiếu Lâm Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu