Tăng Điểm Tiềm Năng và Ép YQ NMK

1. Tăng NC, GC
2. Buff hoặc chiến tùy thích
3. Đồ nmk tương đối là phổ biến
4.


Trích dẫn:
Mật Tịch: buff thì thiên về dòng 3,4 ưu tiên sử dụng Thiên hà, Tử hà, Như Ý, 5 hành. Chiến: ưu tiên dòng 2 cao, có thể dùng Chym y hoặc các loại Tứ Linh
Mt buff bạn có thể ép Bất diệt, phật ý, phật quang, phổ tế, (hoặc thay 2 cái cuối = Liên hoa, thanh âm phạn xướng tùy thích)
MT chiến ép Ngọc nữ và còn lại có thể là Liên hoa, phổ tế.

Cuối cùng từ dòng trong bản YQ là để cho biết ép vào dòng mấy trong mật tịch.
Tăng Điểm Tiềm Năng và Ép YQ NMK Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu