Cách chuẩn bi và pk Cho nga mi đàn NMC Võ Lâm 2

Ready:
_Chiêm y:10 thành (để chống bọn TLQ và VDB) ép gi vào đây tuy bạn theo tôi ép Mê tâm phiêu hương khúc,Phẫn cầm quyết
_Thiên hà:XX thành
Phụ lục : 3 phụ lục :Nguyệt thực khúc+Đoạn thủy+Ô dạ đề
4 phụ lục :C1:Nguyệt thực khúc+Đoạn thủy+Ô dạ đề+Tĩnh dạ tứ(có thể thay bằng Dương quan tam điêp)
C2:Đoạn thủy+Ô dạ đề+Tĩnh dạ tứ+Dương quan tam điệp
-Trang bị:
- 1 bộ ngoại phòng, 1 bộ nội phòng, 2 ngọc bội tàng kiếm.
- các dòng nên có: + các chỉ số, kháng tất cả, + nội công, sinh lực điểm và %, tốc độ xuất chiêu, nếu đánh với phái dùng độc nên mặc thêm đồ kháng độc nếu có thể...
- Cầm:
+ 1 đàn tăng chỉ số nội kích thật cao: có thể thêm các dòng nội công tăng %, - thủ nội đối phương... càng nhiều càng tốt
+ 1 đàn tăng xác xuất suất chiêu và độ tập trung.
Lý do:1 đàn tăng chỉ số nội kích thật cao: có thể thêm các dòng nội công tăng %, - thủ nội đối phương... càng nhiều càng tốt,1 đàn tăng xác xuất suất chiêu và độ tập trung.
Fight:

-TLQ: vừa vào tặng nó mê tâm xin tí huyết nếu bị đẩy lui đánh ngay ô dạ đề ngay tiếp dương quan hoặc tĩnh dạ tứ rồi lại mê tâm .TLQ máu yếu như sên sẽ die off
Chú Ý : không được để nó kịp đá VAC và luôn là người chủ động
Tỷ Lệ : 60:40 Tùy vào người PK
-DGT:theo tui bon này ngu lắm không bao giờ buf chiêm y nên tui cứ liên hoàn mê tâm còn nếu có thì đánh ngay ô dạ đề ngay tiếp dương quan hoặc tĩnh dạ tứ rồi nguyệt thực khúc đến gần lại mê tâm>>>>
Tỷ lệ : 80:20 theo tôi la thế

Cách chuẩn bi và pk Cho nga mi đàn NMC Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu