Võ Đang Kiếm pk 7 đại phái Võ Lâm 2

về cách PK thì mình sẽ tông hợp những phái mà mình có cách đánh giống nhau.

ở đay nói là = lv nhau và đồ đạc ngang nhau nhé

+ TL Quyền và CB Chưởng : vừa vô buff giảm TDDC ( Mộc cấp 2) khí đối phương vừa áp sát thì đánh Bôn Lôi Kiếm Pháp( Thổ cấp 1), chiêu này đẩy lùi đối phương ra xa và bị và bị đơ khoang 2 giây tiếp theo đó đánh chiêu Tích Dương Kiếm Khi ( hỏa cấp 2) tiêp theo đó là 2 chiêu đánh rất là nhanh là Chính Lưỡng Nghi Kiếm Pháp ( Thiên cấp 1) và chiêu Thái Thanh Kiếm Khí.

nếu mà Thiêu Lâm Quyên thì mình dám chắc chỉ trúng 3 chiêu ( Thổ cấp 1 , hỏa cấp 2 va Thiên cấp 1) 99% là chết.( vl2 mình là khác TL Q mà )với CB trúng nhưng chiêu trên thì cũng phải mất 70% máu là bèo( CB máu Trâu hơn TL Q nhiều) chưa kết thúc đc đối Phương thi mình chay ra xa đối phương và làm lại từ đầu. đối phương bị mình buff chạy Chậm chắc chán ko nhanh hơn mình đc rồi.

2 phái này có 1 điểm rất ghê TLQ đánh ra tê liên ko thể chậy đc. nhưng vẫn xuất chiêu đc. còn CB Chưởng có chiêu quăng cái Lưới giữ mình lại khi bị như vậy thì mình đã có chiêu Ngự Kiếm Quyết di chuyển tức thời đến 1 vị trí mà mình chọn. nên ko có gì đáng sợ cả

với TLQ thì VD có 85% thắng. với CB Chưởng thi 70% thắng
.
________________Ghép Bài_______________________
.
DG Cung : mới vô buff 2 chiêu Mộc và Thủy cấp 2 cho giảm TDDC va TDD, rôi đánh Bôn Lôi ( Thổ cấp 1) rồi đánh Tích Dương Kiếm Khi ( với phải chạy bộ thì có thể thoát chiêu này chứ còn trân ngựa mà bị buff chay Châm 99% là ăn đòn) rồi tiếp theo đánh những chiêu xuất chiêu nhanh ( Thiên 1 và Kim 2 ) việc tiếp của bạn là trốn và làm lại. kiếm chỗ nào nup thì DG Cung po tay

lưu ý là DG Cung có chiêu đánh nhanh và Dam cũng khá là mạnh.những chiêu mà bạn có time múa bale thì đưng bao giờ xuất chiêu trứoc sẽ bị phá chiêu ngay. DG Cung có điêm yếu là lúc xuất Chiêu Bay lên Ngựa bắn mình. đánh nhanh nhưng mà dễ tránh đc. khi bạn tránh đc thì đánh Hỏa cấp 2 DG chắc chán bị trúng.

kết luận VD Kiếm của thắng DG Cung rất là cao phải 70% nếu PK tốt

Võ Đang Kiếm pk 7 đại phái Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu