Cách gia Nhập Dương Môn Võ Lâm 2

 Nhiệm vụ nhập môn (nhân vật Nữ)

Địa điểm
Thiên Ba Dương Phủ.
NPC liên quan
Xa Thái Quân, Mộc Quế Anh, Triệu Phổ, Cấm Quân.
Các bước thực hiện
Nhân vật nữ sau khi đạt đẳng cấp 10, đến Thiên Ba Dương Phủ gặp Xa Thái Quân, chọn “Ta muốn gia nhập Dương Môn”.
Bước Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Xa Thái Quân bảo đồng đạo đi gặp Mộc Quế Anh hỏi thủ tục nhập ngũ.
 • Mộc Quế Anh yêu cầu đồng đạo đến gặp Thừa Tướng Triệu Phổ .
Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Triệu Phổ - Biện Kinh (175/166).
 • Triệu Phổ đồng ý cho đồng đạo nhập ngũ, nhưng nhờ đồng đạo đến gặp Cấm Quân ở cổng Hoàng Cung.
 • Nhận được tình hình về báo cho Triệu Phổ. Ông ta bảo đồng đạo quay lại gặp Mộc Quế Anh.
 • Cấm Quân - trước cổng Hoàng Cung Biện Kinh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vải Băng cách làm tương tự như Bánh Ngô.
 • Mộc Quế Anh yêu cầu đồng đạo làm Vải Băng.
 • Đồng đạo mở F5 Kỹ Năng Sống và tiến hành chế tạo Vải Băng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195).
 • Mang Vải Băng giao cho Mộc Quế Anh.
 • Quay về gặp Xa Thái Quân để phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Dương Môn

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
 • Điểm danh vọng.
 • Ngoại trang môn phái.
 • Chiến mã sơ cấp.
Phần thưởng gia nhập trường phái
Sau khi gia nhập môn phái, người chơi có thể đến gặp chưởng môn trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.
Dương Môn Thương Kỵ Dương Môn Cung Kỵ
Bái Sư Dương Tôn Bảo (194/192) Mộc Quế Anh (184/198)
Nhận kỹ năng Dương Gia Thương Tâm Pháp Dương Gia Cung Tâm Pháp
Nhận binh khí Thiết Thương Trúc Mộc Cung

Nhiệm vụ nhập môn (nhân vật Nam)

Địa điểm
Thiên Ba Dương Phủ
NPC liên quan
Xa Thái Quân, Dương Tôn Bảo, Tào Bân, bán ngựa Biện Kinh.
Các bước thực hiện
Nhân vật nam sau khi đạt cấp 10 đến Thiên Ba Dương Phủ đối thoại với Xa Thái Quân chọn “Ta muốn gia nhập Dương Môn”.
Bước Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Xa Thái Quân bảo đồng đạo đi gặp Dương Tôn Bảo hỏi thủ tục nhập ngũ.
 • Dương Tôn Bảo yêu cầu đồng đạo đến gặp Khu mật sứ Tào Bân.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tào Bân - Biện Kinh (196/177) .
 • Tào Bân đồng ý cho đồng đạo nhập ngũ, nhưng nhờ đồng đạo đến gặp Bán ngựa Biện Kinh hỏi về tình hình chiến mã.
 • Bán ngựa - Biện Kinh (193/181).
 • Nhận được tình hình chiến mã, về gặp Tào Bân. Ông ta bảo đồng đạo quay lại gặp Dương Tôn Bảo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Côn Đồ - Xuất hiện nhiều Đông Biện Kinh và quanh các thành thị khác.
 • Dương Tôn Bảo yêu cầu đồng đạo đi tìm 2 miếng thịt gà.
 • Đồng đạo tìm đánh Côn Đồ, thu thập đủ 2 miếng thịt gà.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Xa Thái Quân
  (191/195).
 • Mang thịt gà về giao cho Dương Tôn Bảo.
 • Quay về gặp Xa Thái Quân để phục mệnh.
Chúc mừng quý nhân sĩ đã chính thức gia nhập Dương Môn
Cách gia Nhập Dương Môn Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu