Cách Gia Nhập Nga My Phái Võ lâm 2

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Nga My Phái
 • NPC liên quan: Chân Như Sư Thái, Chu Thiện Nhân, Nạn dân (Giáp, Ất, Bính, Đinh).
 • Các bước thực hiện: Nhân vật nữ sau khi đạt cấp 10, có thể đến Nga My Phái gặp Chưởng môn Chân Như Sư Thái, chọn “Ta muốn gia nhập Nga My”.
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Chu Thiện Nhân - Thành Đô (245/221).
 • Chân Như Sư Thái bảo bạn đến gặp Chu Thiện Nhân ở Tín Tương Tự Thành Đô, cứu giúp dân nghèo đang bị hạn hán.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Nạn dân: Đứng gần mỗi cổng thành Thành Đô.
 • Chu Thiện Nhân nhờ bạn thông báo cho 4 nạn dân Giáp, Ất, Bính, Đinh ở gần mỗi cổng thành đến lấy đồ cứu tế.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Lưu Manh: (Xuất hiện ở Tây Thành Đô và ngoại thành các thành thị khác)
 • Bạn quay về gặp Chu Thiện Nhân thì được biết, một số lưu manh thừa cơ vơ vét hàng trong cửa tiệm, làm cho vật giá leo thang.
 • Đến Tây Thành Đô giáo huấn lưu manh, mang về 2 bình thiêu tửu làm bằng chứng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Chân Như Sư Thái (205/197)
 • Mang thiêu tửu về giao cho Chu Thiện Nhân. Ông ta đưa cho bạn một bức thư, nhờ đồng đạo chuyển cho Chân Như Sư Thái.
 • Quay về Nga My Phái gặp Chân Như Sư Thái phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Nga My

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn phái Điểm danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II 10 danh vọng
Phần thưởng gia nhập trường phái
Sau khi gia nhập môn phái, đồng đạo có thể đến gặp sư phụ trường phái mà mình thích xin gia nhập, sẽ nhận được võ công và binh khí thích hợp với trường phái đó.

Nga My Phật Gia Nga My Tục Gia
Bái Sư Tuệ Tâm Sư Thái (201/199) Huệ Âm Sư Thái (202/194)
Nhận kỹ năng Ngọc Nữ Tâm Kinh, Quan Âm Quyết Vọng Nguyệt Tâm Pháp, Tùy Ý Khúc
Nhận binh khí Linh Xà kiếm Ngọc Vận Cầm
Cách Gia Nhập Nga My Phái Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu