Cách Gia Nhập Ngũ Độc( 5 Độc) Võ lâm 2

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Ngũ Độc giáo.
 • NPC liên quan: Bạch Doanh Doanh, Câu Sách, Phương Viên, Vưu Dung, Tây Đồ.
 • Các bước thực hiện: Nhân vật sau khi đạt cấp 10 đến Ngũ Độc đối thoại với Bạch Doanh Doanh chọn “Tại hạ muốn gia nhập Ngũ Độc giáo”.
Các bước thực hiệnGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bạch Doanh Doanh
  (201/198).
 • Nếu muốn gia nhập Ngũ Độc giáo phải được sự đồng ý của tứ vị Qủy Sư.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Câu Sách (196/197).
 • Đi tìm Câu Sách.
 • Câu Sách sẽ bảo đồng đạo đi tìm Phương Viên để kiểm tra kiến thức võ lâm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Phương Viên
  (193/198).
 • Sau khi trả lời đúng các câu hỏi đồng đạo hãy đi tìm Vưu Dung.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Vưu Dung (205/202).
 • Y cũng có vấn đề muốn thỉnh giáo đồng đạo. Không ngờ Vưu Dung là một tay cờ bạc, y muốn 1 lượng bạc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tây Đồ (200/204).
 • Tây Đồ lại hỏi đồng đạo vài câu thường thức võ lâm.
 • Trả lời chính xác rồi quay về tìm Câu Sách. Câu Sách đồng ý cho đồng đạo gia nhập Ngũ Độc giáo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Bạch Doanh Doanh
  (201/198).
 • Quay về tìm Bạch Doanh Doanh đối thoại, đồng đạo chính thức gia nhập Ngũ Độc giáo.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Ngũ Độc

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II

10 điểm danh vọng
Phần thưởng gia nhập trường phái
Ngũ Độc Tà HiệpNgũ Độc Cổ Sư
Bái sưNgô Ngôn (198/198)Liễu Tân Trúc (201/201)
Nhận kỹ năngVạn Độc Tâm Pháp
Ngũ Độc Đao Pháp
Bách Cổ Tâm Kinh
Phong Cổ
Nhận binh khíLiễu Diệp Song ĐaoHắc Thiết trảo
Cách Gia Nhập Ngũ Độc( 5 Độc) Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu