Cách gia Nhập Đường môn Võ Lâm 2

Nhiệm vụ nhập môn

 • Địa điểm: Đường Môn.
 • NPC liên quan: Đường Môn Lão Lão, Đường Thiên Tiếu, Đường Xuân, Đường Vân.
 • Các bước thực hiện: Người chơi khi đạt cấp 10, có thể đến Đường Môn gặp Đường Môn Lão Lão, chọn “Ta muốn gia nhập Đường Môn”.
Các bước thực hiệnGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Thiên Tiếu
  (195/172).
 • Lão Lão sai đồng đạo đến gặp Đường Thiên Tiếu, người sẽ sắp xếp mọi chuyện cho đồng đạo.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Xuân
  (208/174).
 • Đường Thiên Tiếu bảo đồng đạo đến gặp Tổng quản dược phòng Đường Xuân. Đường Xuân đang thử một số loại thuốc mới, cần người giúp đỡ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Thổ Lang (xuất hiện ở núi Đường Môn và các khu vực quanh thành thị khác).
 • Đường Xuân sai đồng đạo xuống chân núi tìm 5 Thổ Lang Nha (răng sói xám).
 • Đồng đạo xuống chân núi đánh Sói Xám, lấy được 5 Thổ Lang Nha về giao cho Đường Xuân.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Vân (193/174).
 • Đường Xuân sai đồng đạo đến Cơ quan phòng tìm Tổng quản Đường Vân hỏi cách dùng Hóa Cốt Phấn.
 • Đường Vân đưa cho đồng đạo 1 cái thuổng sắt, bảo đồng đạo xuống chân núi ngay chỗ có 2 gốc cây (tọa độ 196/187) đào một cái hố để đặt bẫy.
 • Đến địa điểm kể trên, nhấp chuột phải vào thuổng sắt để đào hố.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Môn Lão Lão
  (200/175).
 • Đào xong cái hố, quay về tìm Đường Vân.
 • Đường Vân rất hài lòng và bảo đồng đạo quay về tìm Đường Môn Lão Lão phục mệnh.
Chúc mừng đồng đạo đã chính thức gia nhập Đường Môn

Phần thưởng

Phần thưởng gia nhập môn phái
Ngoại trang môn pháiĐiểm danh vọng
Võ Lâm Truyền Kỳ II10 điểm danh vọng
Phần thưởng gia nhập trường phái
Sau khi gia nhập môn phái, nhân vật có thể đến gặp Đường Thiêu Tiếu để nhận được võ công và binh khí cần thiết.
Nhận kỹ năngNhận binh khí
Đường Môn Tâm Pháp, Tâm NhẫnLiễu Diệp đao
Cách gia Nhập Đường môn Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu