Cách Luyện L3 10 thành Võ lâm 2

Kinh nghiệm cho thấy, ngồi 1 chỗ luyện 1 mạch, ăn cả nhân sâm và ngồi trong sư môn càng tốt và điều quan trọng là mạng tốt và đừng làm bất cứ cái gì ở mốc chuẩn bị lên thành. Cứ treo máy để đó, canh giờ mà về cho nó ăn thêm độ luyện thì 1 cuốn chiêm ý sẽ mất khoảng 15-20h liên tục (bao gồm ăn nhân sâm và ở trong môn phái). Kinh nghiệm là bạn hy sinh 1 ngày bắt đầu từ 7h sáng chuẩn bị đầy đủ chui vào luyện và ăn 4 nhân sâm. Cứ cách 1h30 thì nó sẽ hết khoảng 3k5 nên cứ 3h bạn đảo qua 1 lần ăn thêm là được.
Cách Luyện L3 10 thành Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu