Chiêu Thức Dương gia Cung Võ Lâm 2

Dương Môn Cung Kỵ

Sư phụ Mộc Quế Anh
Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mộc Quế Anh
  (184/198).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Mộc Quế Anh để trở thành đệ tử Dương Môn Cung Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương Môn Cung Kỵ từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Cung Tâm Pháp
 • Tâm pháp cơ bản, tăng công kích.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Cung Pháp Tổng Quyết
 • Cung pháp cơ bản, tăng sát thương và độ chính xác.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Liên Xạ Thuật
 • Cung pháp sơ cấp, xạ tiễn liên tục, công kích từ xa.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Trận Liệu Thuật
 • Kỹ năng sơ cấp.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Hồi Long Tiễn
 • Cung pháp sơ cấp, quay đầu xạ tiễn, không thể sát thương gần.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Triền Vân Tiễn
 • Cung pháp trung cấp, trúng mục tiêu sẽ làm giảm tốc độ di chuyển.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Kỳ Môn Độn
 • Kỹ năng trung cấp, tạo một vòng bảo vệ ngăn chặn công kích từ mọi phía.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Chính Khí Tiễn
 • Cung pháp trung cấp, chuyên đối phó tà thuật của đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Toái Kim Tiễn
 • Cung pháp trung cấp, toàn lực xạ tiễn.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Ảo Thần Quyết
 • Tâm pháp cao cấp, tăng thêm hiệu quả.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Tục Mệnh Quyết
 • Tâm pháp cao cấp, né tránh sát thương chí mạng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lưu Quang Tuyệt Ảnh Tiễn
 • Cung pháp cao cấp, bắn ra vô số cung tên.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bá Vương Tật Phong Tiễn
 • Cung pháp trấn phái, công kích cực mạnh.
Chiêu Thức Dương gia Cung Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu