Chiêu Thức Dương gia Thương Võ Lâm 2

Dương Môn Thương Kỵ

Sư phụ Dương Tôn Bảo
Hình ảnhGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Dương Tôn Bảo
  (194/192).
 • Sau khi gia nhập Dương Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Dương Tôn Bảo để trở thành đệ tử Dương MônThương Kỵ.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Dương MônThương Kỵ từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thương Gia Thương Tâm Pháp
 • Tâm pháp nhập môn, tăng phòng ngự.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Thương Pháp Tổng Quyết
 • Thương pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Phá Phong Thương
 • Thương pháp sơ cấp, công kích liên tục.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Ngự Mã Thuật
 • Mã thuật sơ cấp, tăng phòng Ngự trên ngựa.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Bôn Lang Thương
 • Thương pháp sơ cấp, công kích xuyên thẳng.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Chiến Định Quyết
 • Tâm pháp trung cấp, tác dụng phòng ngự.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Xảo Quyết Chiến
 • Mã thuật trung cấp, né tránh đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Thiên Hoành Thương
 • Thương pháp trung cấp, liên tục ra đòn, có tác dụng đánh lui đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Anh Hùng Khí
 • Tâm pháp trung cấp, giảm hiệu quả bất lợi cho đồng đội.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Đảo Hải Thương
 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng, có thể phá đội hình đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Gia Ngự Mã Thuật
 • Mã thuật cao cấp, sát Thương đối phương xung quanh.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bích Nguyệt Phi Tinh Thương
 • Thương pháp cao cấp, công kích phạm vi rộng.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Liên Hoàn Toàn Long Thương
 • Thương pháp trấn phái, công kích rất mạnh.
Chiêu Thức Dương gia Thương Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu