Chiêu Thức Ngũ Độc Tà Hiệp( 5 độc) Võ Lâm 2

Chiêu thức Ngũ Độc Tà Hiệp

Sư phụ: Ngô Ngôn
NPC Ngô Ngôn Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Ngô Ngôn
  (198/198).
 • Sau khi gia nhập Ngũ Độc, đồng đạo gặp Ngô Ngôn để có thể học võ công của Ngũ Độc Tà Hiệp.
Hệ thống chiêu thức
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vạn Độc Tâm Pháp
 • Võ công nhập môn. Hồi phục máu và nội lực.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngũ Độc Đao Pháp
 • Nâng cao tỷ lệ né tránh và tốc độ đánh của song đao.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dẫn Hồn Đăng
 • Điều khiển cương thi tấn công theo mục tiêu chỉ định.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thao Thi Thuật
 • Làm sống lại một cương thi từ xác NPC động vật.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thi Độc Thuật
 • Biến thi thể thành đám khói độc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bộc Thi Đại Pháp
 • Truyền nội công cho thi thể khiến chúng tự động phát nổ sát thương tất cả mục tiêu xung quanh.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tập Thi Tà Khí
 • Tăng thời gian duy trì và sinh lực của cương thi.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngự Thi Thuật
 • Hồi sinh lại xác NPC người.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vạn Độc Đoạt Mệnh Đao
 • Võ công của Đao Pháp Ngũ Độc, vừa gây ra sát thương vừa gây ra độc sát.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Âm Tà Hấp Hồn Khí
 • Hút sinh lực từ cương thi làm tăng sinh lực bản thân.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thôi Thi Tà Khí
 • Làm tăng lực đánh cho cương thi.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tà Linh Đại Pháp
 • Làm sống lại một oan hồn từ bất kỳ thi thể để tác chiến, lực tấn công thấp, tốc độ di chuyển cao, miễn dịch cạm bẫy và các hiệu quả hỗ trợ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tà Độc Tâm Pháp
 • Truyền độc cho cương thi.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thi Liệt Ma Công
 • Truyền nội công cho thi thể khiến chúng tăng năng lực trong thời gian ngắn, tăng sức đánh cho cương thi.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vô Thiên Ma Công
 • Làm sống lại thi vương, thuộc tính âm, tần suất tấn công cao kèm theo giảm tốc và làm chậm.
Chiêu Thức Ngũ Độc Tà Hiệp( 5 độc) Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu