Chiêu Thức Thiếu Lâm Đao( tục gia ) Võ Lâm 2

Thiếu Lâm Tục Gia

Sư phụ: Huyền Bi
Hình Tên Thuyết minh
Huyền Bi (208/200) Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Tục Gia từ sư phụ Huyền Bi.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Hình ảnh Tên chiêu thức Thuyết minh
Nhập môn Hỗn Thiên Nhất Khí Công Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp Thiếu Lâm Đao Pháp Đao pháp cơ bản.
Thiếu Lâm Côn Pháp Côn pháp cơ bản.
Trảm Ma Đao Pháp Phụ trợ đao pháp cơ bản, tăng tốc độ đánh.
Phong Ma Côn Pháp Phụ trợ côn pháp cơ bản, tăng lực công kích.
Trung cấp Kim Chung Tráo Tâm pháp độc môn, tăng ngoại phòng.
Nhiên Thuật Đao Pháp Phụ trợ đao pháp trung cấp, hiệu quả cao nhất đối với thuộc tính hệ mộc.
Vô Thường Côn Pháp Phụ trợ côn pháp trung cấp.
Xá Thân Quyết Chiêu thức bí truyền, áp chế đối phương.
Cao cấp Đại Thừa Như Lai Tâm Pháp Tâm pháp cao cấp, tăng sinh khí.
Đạt Ma Võ Kinh Võ công tối cao khi sử dụng đao côn, một trong 72 tuyệt kỹ.
Trấn phái Dịch Cân Kinh Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, tăng công kích, phòng ngự.
Chiêu Thức Thiếu Lâm Đao( tục gia ) Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu