Chiêu Thức Thiếu Lâm quyền

Thiếu Lâm Võ Tông

Sư phụ: Huyền Khổ
Hình Tên Thuyết minh
Huyền Khổ (196/194) Đồng đạo có thể học võ công Thiếu Lâm Võ Tông từ sư phụ Huyền Khổ.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Hình ảnh Tên chiêu thức Thuyết minh
Nhập môn Thiếu Lâm La Hán Công Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội ngoại khí.
Sơ cấp Thất Bảo Thần Chiếu Tâm Pháp Tâm pháp cơ bản, có tác dụng tụ khí.
La Hán Quyền Quyền pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.
Ca Diệp Thoái Cước pháp cơ bản, dùng nội khí phát động, liên tục công kích.
Huệ Nhãn Chú Tâm pháp độc môn, tăng độ chính xác.
Trung cấp Vi Đà Quyền Quyền pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, trước phải phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.
Văn Thù Xuất Vân Thoái Cước pháp trung cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động la hán quyền hoặc Ca Diệp thoái.
La Hán Trận Trận pháp bí truyền do nhiều cao tăng phối hợp, oai lực vô cùng.
Đại Tu Di Chưởng Quyền pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.
Cao cấp Vô Ảnh Cước Cước pháp cao cấp, dùng nội khí phát động, công kích nhiều lần, cần phát động vi đà chưởng và Văn Thù xuất vân thoái.
Thiếu Lâm Long Trảo Thủ 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, oai lực vô cùng.
Trấn phái Như Lai Thần Thưởng 1 trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, dùng nội khí phát động, cần phát động đại tu mi chưởng hoặc vô ảnh cước.
Chiêu Thức Thiếu Lâm quyền Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu