Chiêu Thức Thiếu Lâm Trượng ( Thiên Tông ) Võ Lâm 2

Thiếu Lâm Thiền Tông

Sư phụ: Huyền Hối
Hình Tên Thuyết minh
Huyền Hối (204/202) Để học võ công Thiếu Lâm Thiền Tông, đồng đạo đến gặp sư phụ Huyền Hối.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậc Hình ảnh Tên chiêu thức Thuyết minh
Nhập môn Thiếu Lâm Thiền Viên Công Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp Phục Hổ Khí Công Thiền công cơ bản, dùng khí công kích từ xa
Thiếu Lâm Tu Tâm pháp Tâm pháp cơ bản, tăng hiệu quả chiêu thiền công cơ bản.
Ngũ Chuyển Chỉ Thiền công sơ cấp, có thể thay đổi thuộc tính ngũ hành mục tiêu.
Phá Ma Chú Thiền công sơ cấp, phá giải pháp lực quái vật thuộc tính âm.
Trung cấp Kim Cang Bất Hoại Tâm pháp độc môn, tăng nội phòng.
Lôi Ấn Phá Thiền công trung cấp, hiệu quả cao với mục tiêu thuộc tính thủy.
Cà Sa Phục Ma Thần Thông Thông Thiền công trung cấp, công kích thẳng.
Vô Tướng Thần Công Thiền công trung cấp, chuyển thuộc tính ngũ hành phòng ngự mục tiêu trong phạm vi nhất định thành vô thuộc tính.
Cao cấp Sư Tử Hống Thiền công cao cấp, công kích gây choáng đối phương.
Bất Động Minh Vương Thiền công cao cấp, làm cho đối phương đứng yên, gây sát thương đối với quái thuộc tính âm.
Đại Lực Kim Cang Chỉ Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, công kích trong phạm vi nhỏ.
Trấn phái Tẩy Tủy Kinh Một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chuyển thuộc tính ngũ hành công phòng thành vô thuộc tính, đồng thời làm giảm nội ngoại công kích và phòng ngự
Chiêu Thức Thiếu Lâm Trượng ( Thiên Tông ) Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu