Chiêu Thức Đường Môn Võ Lâm 2

Chiêu thức Đường Môn

Sư phụ Đường Thiên Tiếu
NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Đường Thiên Tiếu (195/172).
 • Sau khi gia nhập Đường Môn, đồng đạo có thể đến bái kiến Đường Thiên Tiếu để trở thành đệ tử Đường Môn.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Đường Môn từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp bậc Chiêu thức Ghi chú
Nhập Môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Độc Môn Ám Khí
 • Tâm pháp nhập môn, tăng kỹ năng sử dụng ám khí.
Sơ Cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ám Khí Chế Tác Thuật
 • Ghi lại phương pháp chế tạo ám khí.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tâm Nhãn 
 • Thuật ám khí cơ bản, tăng lực sát thương khi sử dụng ám khí
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Độc Thích Cốt
 • Cạm bẫy sơ cấp, khiến đối phương trong phạm vi nhất định bị trúng độc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Giải Độc Bí Thuật
 • Tuyệt kỹ sơ cấp, giải độc đơn thể.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Câu Hồn Tĩnh
 • Đường Môn bẫy sơ cấp, trong phạm nhỏ khiến đối phương hỗn loạn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cơ Quan Phá Giải Thuật
 • Đường Môn tuyệt kỹ sơ cấp, đạo cụ tháo bẫy hoặc thu hồi bẫy.
Trung Cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Truy Tâm Tiễn
 • Thuật ám khí trung cấp, tấn công liên tục kẻ địch (đơn lẻ).
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thu Hào Minh Tra
 • Tâm pháp trung cấp, có thể phát hiện cạm bẫy của kẻ địch.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Xuyên Tâm Thích
 • Cạm bẫy trung cấp, trong phạm vi nhất định khiến đối phương trúng độc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tôi Độc Bí Thuật
 • Đường Môn tuyệt kỹ trung cấp vũ khí tẩm độc khi đánh kèm độc sát.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạt Hồn Phướn
 • Đường Môn bẫy trung cấp, trong phạm vị nhất định khiến đối phương hôn mê.
Cao Cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bạo Vũ Lê Hoa Châm
 • Đường Môn ám khí thuật cao cấp, chớp nhoáng phóng ra nhiều ám khí.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hàm Sa Xạ Ảnh
 • Đường Môn tâm pháp cao cấp, vận khí khiến độc quay ngược lại đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tỏa Mệnh Châm
 • Cạm bẫy cao cấp, khiến kẻ địch trúng độc và giảm tốc độ di chuyển.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Mãn Thiên Hoa Vũ
 • Thuật ám khí tối cao, công kích kẻ địch trên phạm vi rộng và làm chúng trúng độc.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hấp Tinh Trận
 • Đường Môn bẫy trấn phái, trong phạm vi nhất định khiến nội lực đối phương chấn thương nặng.
Chiêu Thức Đường Môn Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu