Chiêu Thức Võ Đang Kiếm Võ Lâm 2

Võ Đang Đạo Gia

Sư phụ Du Chấn Sinh
NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Du Chấn Sinh (226/204).
 • Nếu là đệ tử Võ Đang bạn có thể theo học võ công đạo gia kiếm pháp của đạo trưởng Du Chấn Sinh.
 • Ngoài ra khi theo học võ công của nhân vật này bạn có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Kiếm pháp của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Đang kiếm kinh
 • Tâm pháp nhập môn, giúp hồi phục nội khí.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Võ Đang kiếm pháp
 • Kiếm pháp cơ bản, dùng kiếm khí tấn công đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lưu Quang kiếm pháp
 • Kiếm pháp sơ cấp hệ kim, công kích thẳng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vị Ương kiếm pháp
 • Kiếm pháp sơ cấp hệ mộc, công kích từ xa.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nhu Vân kiếm pháp
 • Kiếm pháp sơ cấp hệ thủy, công kích thẳng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Liệt Diệm kiếm pháp
 • Kiếm pháp sơ cấp hệ thổ, công kích từ xa, phạm vi rộng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bôn Lôi kiếm pháp
 • Tâm pháp độc môn, dùng nội lực bổ khuyết cho sinh lực.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vô Ngã tâm pháp
 • Kiếm pháp trung cấp hệ kim, kiếm khí cực mạnh tấn công kẻ đich trong phạm vi nhất định.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thái Thanh kiếm khí
 • Kiếm pháp trung cấp hệ mộc, làm giảm tốc độ di chuyển đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Triền Mộng kiếm ý
 • Kiếm pháp trung cấp hệ thủy, giảm tốc độ xuất chiêu đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lạc Sương kiếm ý
 • Kiếm pháp trung cấp hệ hỏa, công kích thẳng trong phạm vi nhất định.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chích Dương kiếm khí
 • Kiếm pháp trung cấp hệ thổ, tạo thành một bức tường khí, người thường không thể qua.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Huyền Vũ kiếm trận
 • Kiếm pháp thần bí, ngự kiếm phi hành, trong chớp mắt bay đến mục tiêu chỉ định.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ngự kiếm quyết
 • Kiếm pháp đặc biệt, oai lực phi phàm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Chính Lưỡng Nghi kiếm pháp
 • Kiếm pháp cao cấp hệ kim, phát ra 3 đường kiếm oai lực cực lớn.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thái Ất Tam Thanh kiếm
 • Kiếm pháp cao cấp hệ mộc, phát ra thập tam kiếm công kích huyệt Thần Môn đối phương, có thể làm cho vũ khí đối phương vô hiệu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thần Môn Thập Tam kiếm
 • Kiếm pháp cao cấp hệ thủy, lấy địa khí điều khiển kiếm khí, đối phương khó thoát được.
Địa Ninh Huyền Âm kiếm
 • Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.
Thiên Thanh Thuần Dương kiếm
 • Kiếm pháp cao cấp hệ hỏa, phát ra vô số thuần dương kiếm khí, người đứng gần khó mà tránh được.
Bát Quái kiếm khí
 • Kiếm pháp cao cấp hệ Thổ, thần bí khó đoán, dùng bát quái trận khóa chặt đối phương.
Chân Vũ Thất Tiệt kiếm
 • Võ Đang kiếm pháp cao cấp, sát thương diện rộng, người thường khó mà chống đỡ.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vô Thượng Thái Cực kiếm
 • Thần kiếm trấn phái, hấp thu tinh hoa của trời đất, uy lực vô song.
Chiêu Thức Võ Đang Kiếm Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu