Chức năng Yếu Quyết Dương Gia

Dương Môn Cung Kỵ thiện dụng cung nỏ, công kích trên phạm vi rộng. Cung pháp Dương Gia kết hợp với binh pháp biến ảo khôn lường, khi bắn thẳng vào bộ binh, khi triệt kỵ binh bằng cách bắn vào chân ngựa, làm rối loạn đội hình địch.Với thân pháp linh hoạt, có thể xuất chiêu ở những tư thế bất ngờ, ưu thế ngồi ngựa và chiến đấu tầm rộng giúp các cung thủ Dương Môn trở thành chiến binh cơ động nhất trong mỗi trận chiến.
Mỗi yếu quyết của Dương Môn Cung Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Yếu quyết Dương Môn Cung Kỵ

Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IICung Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IILiên Xạ Thuật quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IITrận Liệu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IIHồi Long Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IITriền Vân Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IIKỳ Môn Độn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IIKhí Tiễn quyết
Toái Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IIHuyễn Thần quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IITúc Mệnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IILưu Tuyệt Tiễn quyết


 Dương Môn Thương Kỵ
Dương Môn, môn phái mạnh về các chiêu thức kỳ ảo từ hai thứ vũ khí đặc sắc thương - cung, vang danh thiên hạ và lưu truyền mãi trong lịch sử kháng ngoại xâm của dân tộc Trung Hoa nhờ tấm lòng tận trung báo quốc. Và với võ công ảo diệu khả nhu khả cương, xuất chiêu nhanh như chớp, Dương Môn Thương Kỵ cùng tuấn mã oai phong lẫm liệt trong những cuộc đấu lớn. Mỗi yếu quyết của Dương Môn Thương Kỵ có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.

Yếu quyết Dương Môn Thương Kỵ
Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thương Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Phong Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Lang Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chiến Định quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xảo Chiến quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Hoành Thương quyết
Anh Hùng quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đảo Hải Thương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Mã quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bích Thương quyết
Chức năng Yếu Quyết Dương Gia Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu