Chức Năng Yếu Quyết Võ Đang Võ lâm 2

Yếu quyết Võ Đang Đạo Gia ( VDK)

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Võ Đang Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lưu Quang Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vị Ương Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Nhu Vân Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Liệt Diệm Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bôn Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vô Ngã Pháp quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Thanh Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Triền Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lạc Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tích Dương Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyền Kiếm Trận quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Ngự Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chính Lưỡng Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Ất Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thập Tam Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyền Âm Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiên Thuần Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bát Quái Kiếm quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Tiệt Kiếm quyết

 

Yếu quyết Võ Đang Tục Gia ( VDB)

Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bút Phá quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thái Tiêu Công quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Lục Hỏa Công quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thế Vân Tung quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thất Tinh Trận
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Dương quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thiếu Âm quyết
Bắc Đẩu Trận quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tàn Ảnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Càn Khôn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thượng Thanh Công quyết
Chức Năng Yếu Quyết Võ Đang Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu