Chức Năng Yếu Quyết ( YQ) Ngũ Độc Võ Lâm 2

 Ngũ Độc Tà Hiệp - 5 độc ( Cương Thi)
Trong thế giới Võ Lâm, môn phái thần bí và tàn ác nhất đó chính là Ngũ Độc. Những đệ tử Ngũ Độc sử dụng tà khí với mọi thủ đoạn để đánh bại đối thủ. Lấy song đao làm vũ khí chính, Ngũ Độc Tà Hiệp có nhiều phương pháp triệu hồi và khống chế cương thi để tác chiến, gây nhiều khó khăn cho đối phương.
Mỗi Yếu quyết của Ngũ Độc Tà Hiệp có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
Hình ảnhTên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ IINgũ Độc Đao pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ IIDẫn Hồn Chú
Võ Lâm Truyền Kỳ IIThao Thi Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ IIThi Độc Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ IIThi Độc Đại pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ IITập Thi Tà khí
Võ Lâm Truyền Kỳ IINgự Thi Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ IIVạn Độc Đoạt Mệnh Đao
Võ Lâm Truyền Kỳ IIÂm Tà Hấp Hồn khí
Võ Lâm Truyền Kỳ IIThôi Thi Tà Khí
Võ Lâm Truyền Kỳ IITà Linh Đại Pháp
Võ Lâm Truyền Kỳ IITà Độc Công
Võ Lâm Truyền Kỳ IILiệt Ma Công

Ngũ Độc Cổ Sư  ( Tà Độc - Chơi Sâu)

thông thạo nhiều tuyệt kỹ dụng độc bí truyền, chuyên nuôi bùa ngải và nhiều loại côn trùng kịch độc chỉ tìm thấy ở Miêu Cương. Đối phương bị tấn công sẽ rơi vào trạng thái trúng độc trong thời gian dài, không những liên tục mất sinh lực và còn bị vô hiệu hóa các trạng thái phòng ngự.
Mỗi yếu quyết của Ngũ Độc Cổ Sư có những công năng riêng và tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó.
Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hạ Cổ Mật Phương
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phong Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Dưỡng Cổ Bí Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ II Cuồng Phong Trảo
Võ Lâm Truyền Kỳ II Độc Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyết Đỉnh Công
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyết Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hương Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thi Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Yêu Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tâm Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Vạn Cổ Thực Thiên
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyễn Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tàm Cổ
Chức Năng Yếu Quyết ( YQ) Ngũ Độc Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu