Công Dụng Yếu Quyết Cái Bang Võ lâm 2

Công dụng yếu quyết Cái Bang

Cái Bang Ô Y
Trích dẫn:
Cái Bang côn pháp(3): Tăng tốc độ xuất chiêu cho Khu Xà côn pháp và Đả Cẩu Bổng pháp 15%
Khu Xà côn pháp(1): Hỗ trợ sát thương lần lượt cho thức 1 và thức 2 200,400 điểm
Khất Thiên Thảo Địa(4) : Sử dụng kỹ năng sẽ tăng nội ngoại phòng 75%
Nê Thu Công(4) : Tỉ lệ 75% kháng hiệu ứng định thân
Diệu Thủ quyết (3): Tỉ lệ 30% phong ấn toàn bộ chiêu thức đối phương trong 2s(ở vn là phong,còn đúng nghĩa là phong ấn hoặc ấn chú )
Thâu Long Chuyển Phụng(4) : Các chiêu thức sau khi học lỏm sẽ tăng thời gian duy trì 100%
Thâu Thiên Hoán Nhật(4) : Tốc độ xuất chiêu tăng 100% khi sử dụng kỹ năng
Bá Vương Tạ Giáp(3) : Giảm nội ngoại thủ của mục tiêu 250 điểm
Đả Cẩu Bổng pháp(1) : Xác suất xuất chiêu tăng 10%

Cái Bang Tịnh Y

Trích dẫn:
Cái Bang chưởng pháp(3) : Tăng phạm vi hiệu quả của Tỏa Hầu Cầm Nã Thú,Bá Vương Quyền,Lục Hợp Quyền thêm 50%
Thông Tý Quyền(3) : Khi sử dụng skill sẽ tăng ngoại công cơ bản 10%
Thiên Cân Hạp(4) : Tỉ lệ 30% kháng các hiệu ứng loạn,ngủ,đánh ngã trong 4s khi bị kẻ thù tấn công
Bá Vương Quyền(1) : Giảm 25% ngoại phòng của đối phương trong 10s
Tỏa Hầu Cầm Nã Thú (3) : Giãn cách xuất chiêu giảm 15s
Tiêu Dao Du Quyết(3) : Tỉ lệ 45% tăng tốc độ di chuyển 30% trong 3s khi bị kẻ thù tấn công
Lục Hợp Quyền(1) : Sát thương tăng 1000 điểm
Túy Điệp(3) : Tỉ lệ 8% cho tất cả các chiêu thức có khả năng làm choáng đối phương 1s
Túy Quyền(1): Xác suất xuất chiêu tăng 10%

Chú Ý :
  • (1) tức là YQ đó add vào dòng 1 của mật tịch
  • Thông số của YQ tính theo 100% của các dòng mật tịch
Công Dụng Yếu Quyết Cái Bang Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu