Hệ Thống Chiêu Thức Cái bang Quyền Vl2

Cái Bang Tịnh Y

Sư phụ: Mã Tịnh Sinh
NPCGhi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Mã Tịnh Sinh
  (191/197).
 • Nếu là đệ tử Cái bang thì có thể theo học võ công Giáng Long Thập Bát Chưởng của Hộ côn trưởng lão Mã Tịnh Sinh.
 • Khi theo học võ công của nhân vật này thì có thể nhận thêm mật tịch trấn phái và học nhiều chiêu thức võ công Tịnh Y của NPC này.
Hệ thống chiêu thức
Cấp bậcChiêu thứcTác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Hỗn Thiên Khí Công
 • Tâm pháp nhập môn đệ tử Tịnh Y, giúp hồi phục ngoại thương.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cái Bang Chưởng Pháp
 • Chưởng pháp cơ bản, tăng lực tấn công.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thông Tí Quyền
 • Quyền pháp sơ cấp, tăng lực công kích quyền pháp cơ bản.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thiên Cân Hạp
 • Tâm pháp trung cấp, giảm thời gian phục hồi.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bá Vương Quyền
 • Quyền pháp sơ cấp, làm đối phương bị choáng, uy lực bất phàm.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tỏa Hầu Cầm Nã Thủ
 • Quyền pháp trung cấp, quấn chặt đối thủ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tiêu Dao Du
 • Tâm pháp trung cấp, tăng độ chính xác khi tấn công.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Lục Hợp Quyền Pháp
 • Quyền pháp trung cấp, dùng thế hoành tảo lục hợp tấn công đối phương.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túy Điệp
 • Tâm pháp cao cấp, trong lúc say phản kích lại với sát thương lớn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Túy Quyền
 • CQuyền pháp cao cấp, giả say nhưng không say, bất ngờ phản kích lại đối phương.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Giáng Long
Thập Bát Chưởng
 • Quyền pháp trấn phái, vang danh thiên hạ.
Hệ Thống Chiêu Thức Cái bang Quyền Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu