Hệ Thống Chiêu Thức Nga Mi Cầm Võ Lâm 2

Nga My Tục Gia

Sư phụ: Tuệ Tâm Sư Thái
NPC Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
 • Tuệ Tâm Sư Thái (202/194).
 • Sau khi gia nhập Nga My, đồng đạo có thể đến bái kiến Tuệ Tâm Sư Thái để trở thành đệ tử Nga My Tục Gia - Cầm Sư.
 • Từ đó, đồng đạo có thể lĩnh hội được tất cả võ công Nga My Tục Gia từ sư phụ.
Hệ thống chiêu thức
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Cấp bậc Chiêu thức Tác dụng
Nhập môn
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Vọng Nguyệt Tâm Pháp
 • Tâm pháp nhập môn, hồi phục nội khí, và tăng phạm vi tiếng đàn.
Sơ cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tùy Ý Khúc
 • Cầm khúc sơ cấp, dùng tiếng đàn tùy ý sát thương phạm vi lớn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Khúc Nghệ Tinh Thông
 • Tâm pháp sơ cấp, làm tiếng đàn êm ái, giảm thời gian diễn tấu lại.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Nguyệt Thực Khúc
 • Cầm khúc sơ cấp, làm cho đối phương khó xuất chiêu.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Đoạn Thủy Tâm Pháp
 • Tâm pháp sơ cấp, có thể ngừng tiếng đàn bất kỳ lúc nào.
Trung cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Tịnh Dạ Tư
 • Cầm khúc trung cấp, làm đối phương hoản loạn và ngủ mê.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dư Âm Nhiễu Lương Công
 • Tâm pháp trung cấp, kéo dài dư âm của tiếng đàn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Dương Quan Tam Điệp
 • Gây cho đối phương hoản loạn mất phương hướng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Phúc Thủy tâm pháp
 • Diễn tấu lại khúc đàn bị đứt đoạn, tiết kiệm nội lực.
Cao cấp
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Phần Cầm Chử Hạc Quyết
 • Võ công cao cấp, mang tiếng đàn toàn lực phóng thích ra, oai lực cực lớn.
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Ô Dạ Đề
 • Gây nhiễu nội khí và giảm hiệu suất tác chiến của đối phương.
Mê Tâm Phiêu Hương Khúc
 • Cầm khúc tối cao, dùng tiếng đàn gây choáng và sát thương đối phương trên phạm vi lớn.
Trấn phái
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Thiên Âm Trấn Ma Khúc
 • Võ công trấn phái, làm vô hiệu hóa võ công đối phương.
Hệ Thống Chiêu Thức Nga Mi Cầm Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu