Hướng Dẫn Làm Nhiệm vụ hoàng kim Võ Lâm 2

Ở Nhiệm vụ Tân Thủ thứ 6, Dã Tẩu đưa bạn một bức thư nhờ bạn đến Biện Kinh giao cho Triệu Diên Niên(161/179). Triệu Diên Niên bảo bạn làm giúp một cái Bánh Ngô, làm xong đưa cho ông ta đổi lấy 3 bức thư.
Nội dung thư sẽ mở ra Nhiệm vụ Hoàng KimBiện Kinh, Tuyền Châu, Thành Đô.
Lưu ý:
Trong quá trình làm nhiệm vụ, bạn bấm F11 mở bảng Nhiệm vụ hoặc bạn nhấn chuột phải vào Giang hồ chỉ nam để theo dõi các bước thực hiện.

  Thư gửi Phạm Trọng Yêm ở Thành Đô

  Bước 1 : Tìm Đường Kỵ và Hồng Thất
  - Đến nam Thành Đô tìm Phạm Trọng Yêm (195/182), ông ta nhờ bạn đến Đường Môn gặp Đường Kỵ (202/171) lấy Lang Cốt Tửu.
  - Đường Kỵ lần lượt yêu cầu bạn tìm những vật phẩm sau đây mới giao Lang Cốt Tửu:
  Vật phẩm yêu cầuĐánh quái
  10 Thanh Lang CốtSói Xanh
  10 Thổ Lang CốtSói Xám
  8 Tử Tinh HoaBách Nhật Tiễn
  - Giao Lang Cốt Tửu cho Phạm Trọng Yêm, bạn tiếp tục đến Thành Đô đối thoại với Thái Thú (224/217).
  - Đối thoại xong, về tìm Phạm Trọng Yêm, ông ta bảo bạn đến Cái Bang tìm Hồng Thất (190/202).
  - Hồng Thất nhờ bạn đi tìm túi về giao cho Đệ tử Cái Bang gần Dã Trư Lâm, hoàn thành yêu cầu bạn quay về tìm Hồng Thất báo tin
  - Đến Nam Thành Đô tìm Phạm Trọng Yêm.
  Một số phần thưởng trong Bước 1:
  Đường Kỵ514 điểm kinh nghiệmLang Cốt Tửu
  Hồng Thất1110 điểm kinh nghiệm4 điểm danh vọng
  5 56
  Đệ tử Cái Bang1110 điểm kinh nghiệm4 điểm danh vọng
  5 56
  Phạm Trọng Yêm2664 điểm kinh nghiệm28 danh vọng
  13 22
  Bước 2: Tìm Gia Cát Kỳ
  - Bạn được yêu cầu đến Nam Thành Đô tìm Gia Các Kỳ (197/197)
  - Mang 20 bình Thiêu Tửu đưa cho Nạn dân Giáp ở Thành Đô. Sau đó lần lượt đưa rượu cho Nạn dân Ất, Nạn dân Bính, Nạn dân Đinh, sau đó quay về tìm nạn dân Giáp.
  Hình ảnh minh họaTọa độ tại Thành Đô
  Nạn dân Giáp (228/227)
  Nạn dân Ất (206/226)
  Nạn dân Bính (208/218)
  Nạn dân Đinh (233/214)
  - Mang 10 cái Hổ Cốt đến Kiếm Các Thục Đạo đưa cho Trần Phi Dương (160/184). Hổ Cốt có thể tìm bằng cách đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo Sơn.
  - Đến Giang Tân Thôn đưa 15 cái oan hồn hành thi và 25 cái oan hồn lâu ngày cho Gia Cát Kỳ. Bạn nên tìm một Thiếu Lâm thiền tông biết phá ma chú đi cùng, có thể giúp bạn loại trừ thuộc tính âm trên người quái.
  - Đến Thiếu Lâm đưa 5 cái Vọng Giang Hồng cho Vô Danh Tăng (209/190). Sau đó về Giang Tân Thôn phục mệnh với Gia Cát Kỳ.
  Một số phần thưởng của Bước 2:
  Gia Các Kỳ2174 điểm kinh nghiệm20 điểm danh vọng
  10 86
  Nạn dân Giáp1740 điểm kinh nghiệm12 điểm danh vọng
  8 70
  Trần Phi Dương3482 điểm kinh nghiệm20 danh vọng
  17 42
  Bước 3: Thực hiện yêu cầu của Gia Các Kỳ
  - Mang 4 lông quạ giao cho Gia Cát Kỳ.
  - Đến Ô Mông Bộ đánh bại Thiếu nữ Ô Mông Bộ lấy 4 bức thư.
  - Được chỉ dẫn lên Lương Sơn Bạc tìm Tống Giang, Tống Giang bảo bạn đi đánh 3 người gồm: Tống Vạn, Lý Giang, Cố Đại Tẩu cách 5 phút xuất hiện một lần ngay bên trong miếu. Hạ gục đám người này xong, Tống Giang bảo bạn đến Thiếu Lâm tìm Phương Trượng Huyền Từ (199/198).
  - Huyền Từ bảo bạn vào trong Thiếu Lâm mật thất đánh Đồng nhân lấy 8 Miếng đồng. Khi đủ số lượng, bạn đem miếng đồng về giao cho Huyền Từ rồi quay về tìm Gia Cát Kỳ.
  - Đến Kiếm Các Thục Đạo tìm Trần Phi Dương (160/184). Y bảo bạn đi đánh bại 10 tên Đao Tuyệt và 8 tên Kiếm Cuồng. Đối thoại với Trần Phi Dương và hạ gục y.
  - Lần lượt tìm lại Phương Trượng Thiếu Lâm và Bang Chủ Cái Bang.
  - Quay về gặp Gia Cát Kỳ, nhiệm vụ hoàn thành.
  Một số phần thưởng của Bước 3:
  Tống Giang9046 điểm kinh nghiệm28 điểm danh vọng
  45 22 Thượng y cấp 3
  Huyền Từ9540 điểm kinh nghiệm24 điểm danh vọng
  4770
  đánh bại Trần Phi Dương18339 điểm kinh nghiệm32 điểm danh vọng
  91 70
  Gia Các Kỳ15258 điểm kinh nghiệm24 điểm danh vọng
  7642

  Thư gửi Khấu Chuẩn ở Biện Kinh

  Bước 1: cứu Bách Thảo Ông
  - Đến Biện Kinh tìm Khấu Chuẩn (177/174). Sau đó gặp Xa Thái Quân giao cho bạn một số nhiệm vụ như: đánh Lưu manh, lấy 10 bình Thiên tửu hay đánh bại Côn đồ để lấy khẩu cung. Sau khi hoàn thành về gặp Xa Thái Quân, trả nhiệm vụ.
  - Xa Thái Quân bảo bạn đến Hạnh Hoa thôn tìm Bách Thảo Ông. Nhưng bạn không tìm thấy, Bách Thúy Bình (175/189) kêu bạn ra ngoài kiếm 5 cái Tổ ong, 5 Cát cánh và 10 Trùng noãn. Xong nhiệm vụ bạn nhận được Mịch tung kim giáp nhấn chuột phải lên vật phẩm, tìm tọa độ giết Tiêu Hàn cứu Bách Thảo Ông. Về gặp Khấu Chuẩn phục mệnh.
  - Sau đó gặp Triệu Diên Niên (161/179) Biện Kinh nhờ bạn giao thư cho Hạ Hầu Cầm (223/196) ở Dương Châu, Công Tôn Thư (191/182) ở Tương Dương và Gia Cát Kỳ (197/197) ở Nam - Thành Đô.
  Bước 2: Tìm hàng hóa cho Công Tôn Thư
  - Đến Võ Đang tìm Tử Hạc Chân Nhân (228/207) chọn: "Vấn an đạo trưởng". Đến Linh Bảo Sơn tìm Thư Kiếm nhị đồng (227/217) quay về tìm Tử Hạc Chân Nhân (228/207)
  - Bạn đi kiếm 10 Hổ cốt cho Tử Hạc Chân Nhân. Tử Hạc Chân Nhân nhờ bạn mang 10 Hổ cốt cho Thư Kiếm. Sau đó quay về Võ Đang gặp Tử Hạc Chân Nhân phục mệnh.
  - Bạn về Tương Dương tìm Công Tôn Thư (191/182) sau đó lên Linh Bảo Sơn đánh Liệp Hổ để lấy lại Cờ tiêu cục về phục mệnh Công Tôn Thư. Sau khi đối thoại bạn biết rõ sự tình đi Linh Bảo Sơn đánh Liệp Hổ lấy 20 Hàng hóa cho Công Tôn Thư.
  Bước 3: điều tra sự thật ở Mộ Tuyết Sơn Trang
  - Về Võ Đang gặp Tử Hạc Chân Nhân (228/207) nhờ bạn đến Mộ Tuyết Sơn Trang đánh Kiếm Khách và Thương Khách lấy mật khẩu. Sau đó tìm Gia đinh Mộ Tuyết(202/192)
  - Sau đó lại đi đánh Mộ Tuyết Kiếm Khách và Thương Khách (đến khi rơi lệnh bài), giao lệnh bài cho Cửu Đầu Kim Phụng (186/183).
  - Về Võ Đang, Tử Hạc Chân Nhân lại nhờ bạn đến Thất Tinh động tầng 1 giết Cửu Vĩ Ngân Hồ (228/188) xong về tìm Tử Hạc Chân Nhân phục mệnh.
  - Đến Tương Dương tìm Công Tôn Thư (191/182) nhờ bạn lên Mộ Tuyết Sơn Trang giết Cửu Đầu Kim Phụng
  - Lên Kiếm Môn Quan tìm Thác Bạt Kỳ (164/187) bảo bạn đánh 20 tên Tống Đao Binh và 20 tên Tống Quân Tử Sĩ xong về Tương Dương tìm Công Tôn Thư.
  - Sau đó bạn lại đánh Tống Đao Binh và Tống Quân Tử Sĩ lấy Tây Hạ bố trận đồ về giao cho Công Tôn Thư.
  - Bạn quay lại Kiếm Môn Quan lần nữa đánh bại 3 tên Tây Hạ tướng lĩnh (170/182 ) đem mật thư Tây Hạ về giao cho Công Tôn Thư.
  - Công Tôn Thư lại nhờ bạn lên Kiếm Các Thục Đạo lấy 10 Huy chương Nhất phẩm đường (đánh Đao Tuyệt và Kiếm Cuồng). Sau khi giao cho Công Tôn Thư xong bạn lên Kiếm Môn Quan gặp Thác Bạc Kỳ ( 164/187).

  Thư gửi Vương Nghiệp Vĩ

  Bước 1
  Gặp Vương Nghiệp Vĩ (196/185) Tuyền Châu nhận nhiệm vụ giúp ông ta tìm lại lô hàng đá quý bị đánh cắp. Đánh Lưu manh ngẫu nhiên sẽ rơi ra, đem 20 Ngọc Khí trao trả cho Vương Nghiệp Vĩ.
  Phần thưởng
  Vương Nghiệp Vĩ100 điểm kinh nghiệm1
  Bước 2
  - Sau khi đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ, được biết chủ mưu cướp lô hàng đó chính là Diêu Lập Thành (198/187) ở Bắc Tuyền Châu. Ra cổng Bắc Tuyền Châu tìm Diêu Lập Thành đoạt lại sổ sách đem về giao trả Vương Vĩ Nghiệp.
  Phần thưởng
  Vương Nghiệp Vĩ100 điểm kinh nghiệm4 điểm danh vọng1món trang bị
  Bước 3
  Vương Nghiệp Vĩ bảo bạn đi Tuỵền Châu tìm Hạ Kiệt (166/182). Hạ Kiệt bảo bạn đánh bại 10 tên Lưu manh, 10 tên Côn đồ. Sau khi đánh bại bọn chúng về gặp Hạ Kiệt, ông ta nói bị người khác chỉ thị do vợ bệnh nặng cần mấy thứ thuốc như: cây ngãi, rễ sắn, cây Bội Lan, Liên Kiều, Kim Ngân hoa (có ở Bắc Tuyền Châu) và thanh lang mao (đánh Thanh Lang) đem về Hạ Kiệt phục mệnh.
  Phần thưởng
  Hạ Kiệt220 điểm kinh nghiệm5 điểm danh vọng1 món trang bị
  1 10
  Bước 4
  Về gặp Vương Nghiệp Vĩ bảo bạn gặp Đại Chí Cường ở Tuyền Châu. Sau đó tìm Chu Bân Cử (162/185) nhờ bạn tìm giúp Linh Phù Chỉ (mua ở tiệm vũ khí), Chu Sa (học kỹ năng Tập linh), Dã trư mao (đánh heo ở Tây Tuyền Châu). Đem đầy đủ vật liệu về phục mệnh Chu Bân Cử.
  Phần thưởng:
  Chu Bân Cử257 điểm kinh nghiệm1 điểm danh vọng1 29
  Bước 5
  Đến Tây Tuyền Châu tìm Lưu Quản Gia (176/192), sau đó tìm Chung Phóng (171/188). Bạn đến Bắc Tuyền Châu tìm Chương Vĩ Cương (180/180) đánh bại hắn ta lấy được mật hàm đồng thời cứu được Chung phu nhân ra.
  Lưu ý
  Sau khi cứu được Chung phu nhân ra hệ thống sẽ thông báo trong 90 giây phải đưa cô ta về chỗ Chung Phóng. Vì vậy bạn nên trang bị thêm bùa về Tuyền Châu. Khi hoàn thành bạn được những phần thưởng giá trị.
  Phần thưởng
  Chung Phóng1332 điểm kinh nghiệm7 điểm danh vọng1 món trang bị
  6 66

  Nhiệm vụ Hạ Hầu Cầm

  - Đến Dương Châu đem mật hàm giao cho Hạ Hầu Cầm (223/196).
  - Đối thoại tiếp với Hạ Hầu Cầm, nhận tiếp khảo nghiệm đến Tuyền Châu giết 20 con Hồ ly, hoàn thành nhiệm vụ về gặp Hạ Hầu Cầm phục mệnh.
  Phần thưởng
  Hà Hậu Cầm833 điểm kinh nghiệm5 điểm danh vọng4 16
  - Hạ Hầu Cầm nhờ bạn đi thông báo cho 3 người trong Trường Ca Môn gồm: Công Tôn Thư ở Tương Dương (192/182), Triệu Diên Niên ở Biện Kinh (161/197), Gia Cát Kỳ (197/197) ở Nam - Thành Đô, thông báo xong về gặp Hạ Hầu Cầm phục mệnh.
  Phần thưởng
  Hà Hậu Cầm833 điểm kinh nghiệm5 điểm danh vọng1 món trang bị
  4 16
  - Đi Dương Châu gặp Trần Mẫn (214/210), giúp tìm Hoàng hổ linh cốt (đánh hổ ở Linh Bảo Sơn hoặc Thiếu Lâm). Về gặp Trần Mẫn, nhờ mang thuốc về cho Hạ Hầu Liên (201/195), xong quay về gặp Hạ Hầu Cầm phục mệnh.
  - Hạ Hầu Cầm nhờ bạn vào trong thành tìm thợ rèn Mạnh Nham (197/196). Nhờ bạn Long Tuyền thôn đánh Thảo Khấu lấy 20 gang, đem về cho Mạnh Nham.
  - Sau đó đến Long Tuyền thôn gặp Hướng Ti Thanh (168/185), đối thoại xong đến Vân Mộng Trạch ở Tây Dương Châu đánh Cóc độc lấy 3 Thiềm tô. Tìm Trần Mẫn đưa Thiềm tô làm thuốc, và gặp Hạ Hầu Cầm nhờ đem thuốc về cho Hạ Hầu Liên, quay lại Hạ Hầu Cầm phục mệnh.
  - Đến Thanh Khê động ở Long Tuyền Thôn cứu Lôi Thắng. Vào trong động tìm được thi thể Lôi Thắng (231/180), nhấp vào nhận được một bức thư. Đem thư đến chỗ vợ của Lôi Thắng là Phùng Đồng Nhi (208/199).
  - Hạ Hầu Cầm nhờ bạn đi điều tra xác của Lôi Thắng. Nhấp vào thi thể của anh ta sẽ nhận được Phi Bộc Kim Châm và mảnh trái bản đồ thần bí.
  - Đem bản đồ giao cho Hạ Hầu Cầm, sau đó vào trong động tìm mảnh phải còn lại, đem về cho Hạ Hầu Cầm. Đến tiệm tạp hóa mua cuốc đi Vũ Di Sơn phía sau bia đá (167/195) khai quật kho báu, đem bảo vật về cho Hạ Hầu Cầm. Sau đó đến Vũ Di Sơn đem bảo vật chia cho Đường Ninh (177/184). Khi hoàn thành xong quay về tìm Hạ Hầu Cầm nhận vũ khí cấp 34.
  - Nhấn vào Phi Bộc Kim Châm nhận nhiệm vụ đến Đường Môn tìm Đường Xuân, đi Vân Mộng Trạch ở Tây Dương Châu tìm 20 Thiên Hạc Vĩ Châm về cho Đường Xuân và nói sau một thời gian mới quay lại……

  Nhiệm vụ Trương Bá Hán (Dương Châu)

  Các bước thực hiện
  - Đối thoại với Trương Bá Hán tìm một món đồ ở Vũ Di sơn (196/194), đem về giao cho Trương Bá Hán.
  - Tiếp theo tìm Lý Tiến Dũng (220/194) ở Dương Châu. Sau đó đến Vũ Di sơn đánh tìm đánh Thương Viên lấy da đưa cho Lý Tiến Dũng.
  - Lý Tiến Dũng nhờ bạn đi Vũ Di sơn tìm lông Ngân Hồ.
  - Đến gặp Lưu Huyền Thanh (197/194) Dương Châu đối thoại, ông ta yêu cầu bạn đi Lưỡng Thủy động đánh bại 30 tên Thương Thân.
  - Ông ta đưa thêm bạn một cái lọ, nhờ bạn vào trong Lưỡng Thủy động nơi gần cửa vào tầng 2 lấy đất cát.
  - Sau đó nhờ bạn đi tìm Thu Dung (209/189) ở Dương Châu. Đối thoại với Thu Dung xong đến tìm Tưởng Duy (209/202) ở Dương Châu nhờ bạn tìm Xạ Hương, Chu Sa, Tổ ong, hộp trang sức (đánh Nữ Kiếm Hào -Thất Tinh động tầng 2).
  Phần thưởng
  Nhân vật phục mệnh nhiệm vụĐiểm kinh nghiệmĐiểm danh vọngNgân lượng
  Trương Bá Hán20000127 7
  Lý Tiến Dũng
  (lấy da Thương Viên)
  10000466
  Lý Tiến Dũng
  (tìm lông Ngân Hồ)
  20000127 7 70
  Lưu Thanh Huyền10000466
  Lưu Huyền Thanh
  (đánh bại 30 Thanh Thân)
  20000127 7 70
  Lưu Huyền Thanh
  (lấy đất cát)
  20000127 7 70
  1 nón cấp 39
  Chú ý
  Nhiệm vụ Trương Bá Hán và Hạ Hầu Cầm liên quan với nhau.

  Nhiệm vụ Phong Đô Quỷ Thành

  - Tìm Nạn dân (233/244) đứng gần lôi đài trong Thành Đô đối thoại. Nạn dân nói cho bạn biết việc yêu ma xuất hiện ở Giang Tân Thôn, nhờ bạn đến hỏi Giang Tân Thôn tìm Trương Đình đầu đuôi câu chuyện.
  - Tìm thấy Trương Đình bị quỷ hồn đả thương, cần 10 Phá Ma Chú để chữa trị (mua ở Tổ Văn Đạt - Thiếu Lâm).
  - Đưa Phá Ma Chú cho Trương Đình xong ông ta bảo bạn đến Nga My tìm Dương Nguyệt (205/192) bàn bạc kế sách đối phó. Sư thái bảo bạn đi tìm một viên Xá Lợi Kim Đơn (mua ở Diệp Tử Hinh).
  - Dương Nguyệt nhờ bạn tìm 10 U Hồn (đánh Du Hồn - Phong Ma động tầng 2), sau đó đem U Hồn về cho Dương Nguyệt.
  - Đến tiệm tạp hóa mua Chiết Xung Bút và Chu Sa (làm nhiệm vụ Tập Linh để lấy Chu Sa) đến Phong Ma động tầng 1 tìm Lam Dã Quỷ (202/180). Hắn ta kêu bạn đi tìm 2 viên Xá Lợi Kim Đơn.
  - Đem Xá Lợi Kim Đơn cho Dương Nguyệt xong đến Thiếu Lâm tìm Huyền Diệt Tôn Giả (216/191), giúp ông ta tìm 2 Thiên Phật Chu (đến Tổ Văn Đạt mua).
  - Đưa 2 Thiên Phật Chu cho Huyền Diệt Tôn Giả, bạn đến Võ Đang tìm Tập Duyên Chân Nhân (230/203), lúc này cần đến bùa và bút, giao cho Chân Nhân xong nhận được Họa Trương Linh Ẩn phù, dùng để đi Phong Đô thành.
  - Vào Phong Đô đi dạo một lát có thể về gặp Dương Nguyệt phục mệnh. Đối thoại xong đến Thành Đô tìm Sư muội Vương Cẩn (223/226). Cô ta nhờ bạn đến Thiên Sư động ở Thanh Thành sơn đánh Ngô Việt lão tổ.
  Hướng Dẫn Làm Nhiệm vụ hoàng kim Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu