Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Đô Quỷ Thành Võ Lâm 2

Rảnh Rỗi Chúng Ta Cùng làm 1 số nhiệm vụ kiếm tý điểm - 1 trong số đó là nhiệm vụ phong đô quỷ thành
chúng ta cùng bắt đầu nhiệm vụ nhé
Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Đô Quỷ Thành Võ Lâm 2Lại gặp Nạn dân ( Thành Đô 233/224 ) , anh ta nhờ bạn làm 2 cái bánh Ngô ( làm từ kỹ nghệ có sẵn trong kỹ năng sống ) . Sau đó gặp Trương Đình ( 191/167 ở Giang Tân thôn từ Nam Thành Đô chạy qua )

Sau đó bạn chạy lên Thiếu lâm mua 10 Phá Ma bùa ( còn gọi là Phá Ma chú ) tại Tô Văn Đạt ( 201/193 ) .Đem về cho Trương Đình .

 Sau đó lên Nga mi gặp Dương Nguyệt sư thái ( 206/193 ) .
Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua Xá Lợi kim đơn tại Diệp Tử Hinh ( 209/191 Nga mi ) .

Dương Nguyệt sư thái sẽ nhờ bạn vào tầng 2 Phong Ma động ( Giang Tân thôn ) đánh Du Hồn để lấy 10 U hồn về hoặc bạn có thể gặp Trương Đình ( 191/167 Giang Tân thôn ) nhờ giúp .
Anh ta nhờ bạn kiếm 15 Tuyết Phách ( đánh Băng Quái trong tầng 2 Băng Tâm động ở Nga mi ) để đổi lấy 10 U hồn . Sau đó đem 10 U hồn về cho Dương Nguyệt sư thái trên Nga mi .

Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi gặp Dã Quỷ ( 202/180 Phong Ma động ở Giang Tân thôn ) . Sau đó quay về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin .

Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua 2 cái Xá lợi kim đơn ( tại Diệp Tử Hinh 209/191 ) .

 Sau đó bạn lên Thiếu lâm gặp Huyền Diệt Tôn Giả ( 216/191 ) , ông ta nhờ bạn mua 3 cái Thiên Phật Chu ( tại Tô Văn Đạt 201/193 ) về .

Sau đó chạy lên Võ đang gặp Tập Duyên chân nhân ( 231/203 ) . Ông ta nhờ bạn đi mua Chiết Xung Bút ( có bán ở tiệm vũ khí Biện Kinh ) ,và Chu sa ( từ kỹ năng Tập linh )

Ông ta sẽ đưa bạn một lá bùa ( Độn ẩn linh phù ) , bạn dùng lá bùa đó cùng với Thiên Phật Chu và Xá lợi kim đơn để vào Phong Đô qủy thành ( ở Giang Tân Thôn 200/173 ) để dò la tin tức ( thực chất là bạn chỉ việc chạy qua được Phong Đô quỷ thành là xong nhiệm vụ )
.
Trở về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin , bà ta nhờ bạn đến Thành Đô tìm Vương Cẩn ( 224/225 ) nhờ giúp đỡ .

Đến đây nhiệm vụ tạm kết thúc vì nhiệm vụ kế tiếp chưa mở
Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Đô Quỷ Thành Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu