Mật tịch môn phái những điều cần biết VL2

*Nga mi kiếm
- Wishes Accord _Tiêu hao 500 mana để sử dụng
_Xuất ra 1 bài hát cầu kinh làm tăng nội thủ 15%
_Thời gian hỗ trợ của các chiêu thức tăng 6s
_Hiệu quả của chiêu thức làm kẻ thù đứng gần đó mất 367hp/s,duy trì 10s và giảm dần sát thương khi còn 6s
_Thời gian duy trì chiêu thức 10p
_Giãn cách xuất chiêu 30s
(Hiểu quả lien quan đến nội công và gân cốt)
*Tầng 2 Skill Move Bitter Sea Mở rộng chiêu thức thêm 3s 16% kick hoạt


*Nga mi Đàn - Jade Sea (Biển Ngọc Bích = bích hải tâm pháp)
_Tiêu hao 60 mana để thi triển
_Đánh ra 3 đợt sóng theo đường thảng
_Đợt sóng 1: gây ra 1144 damge
_Đợt 2 và 3: gây ra 991 damge
_Mọi sóng đều đánh ngả kẻ thù
(Ngũ hành liên quan đến vũ khí )
(Hiệu quả liên quan đến nội công)
*Tầng 2 Move Wave Scroll _Phạm vi vùng sóng 1 đc mở rộng
_Vùng sóng thứ 2 có thể đánh xuyên qua kẻ thù

*Thiếu Lâm Quyền -Hidden Dragon (Con rồng ẩn mặt= tàng long tâm pháp)
_Mất 2 ô tụ khí để sử dụng
_Phản damge 5%
_Nội phòng tăng 100đ
_Tốc độ di chuyển tăng 15% _50%
chống lại hiệu ứng đánh lui
_Duy trì hiệu quả 30s
_Giản cách 60s
*Tầng 2 Move Dragon Move
_Nội phòng tăng thêm 20d
_Chống lại hiểu quả đánh lui thêm 25%
_Tăng chạy thêm 5%
_15% để kick hoạt*Thiếu Lâm Trượng- No Dust (Ko còn cát bụi= vô trần tâm pháp)
_Tốn 155 mana để kick hoạt
_Phục hồi 2.5% sl/0.5s _Tăng ngoại thủ 60%
_Tăng tốc độ chạy 80%
_Giảm bớt nhịp độ gián đoạn kỹ năng 100% ( ặc ko lẽ dắnh liên tục )
_Nhưng sức mạnh tấn công giảm 60% ( đúng rồi đánh liên tục mà )
_hiệu quả duy trì 10s _Giãn cách 120s
*Tầng 2 Move No Worries and Dust (vô tâm vô trần)
_Ngoại thủ tăng 20%
_Tốc độ chạy tăng 20%
_Tỳ lệ 15% kick hoạt


*Thiếu lâm đao -Evil Subduing (Sự trấn áp tội lỗi= trấn ác tâm pháp)
_Tiêu hao 8 mana
_100% bao vây kẻ địch ( stun tập thể ?)
_duy trì 3s _giãn cách 30s
*Tầng 2 Move Five Skies
_Giảm 15% tốc độ di chuyển của kẻ thù
_Tỷ lệ 15% kick hoạt
*Võ Đang Kiếm- Phantom ( ảo ảnh tâm pháp )
_Tiêu Hao 30 mana
_Gây sát thương lên đối phương khi đối phương chuyển động
_Chuyển động lần 1- 714damge- 3 lần
_Chuyển động 2 -1017 damge
_Giãn cách 20s (Ngũ hành do vũ khí quyết định) (Hiệu quả liên quan đến nội công)
*Tầng 2 The Great Dream
_Tình trạng hỗn loạn hiệu ứng đc bổ sung 3s
_Tỷ lệ 18% kick hoạt*Võ Đang Bút- Gentleman ( quân tử tâm pháp )
_Tiêu hao 30 mana
_Hóa đá đối phương trong 10s ( chỉ có xài thiên hà mới giảm )
_Trong tzan đó có tỷ lệ 100% làm tê cóng đối phương
_Ngoại thủ giảm 30%
_Giãn cách 15s
_Giãm khả năng thi triển tầng 2 của đối phương 30%
_Tăng sát thương bút 40%
*Tầng 2 Move Gentlemen _Hiệu ứng tê cóng tăng 2s
_Giảm khả năng tấn công của kẻ thù 25%
_Tỷ lệ 40% kick hoạt *Dương Gia Cung-Piercing Cloud ( xuyên vân tâm pháp )
_Tiêu hao 20mana _Bắn ra 1 mũi tên đến đối phương gây 1 thiệt hại 1957 damge
_Và khi trúng đối phương sẽ nổ thành 1 đám mây và đối tượng xung quanh cũng như đối phương lãnh 75% damge
*Tầng 2 Move Cloud Born
_Giảm tốc độ chạy 20%
_Tỷ lệ 20% kick hoạt
*Dương Gia Thương-Army Stunt Verse
_Tiêu hao 15 mana
_ Tăng ngoại thủ và nội thủ 20%
_Thời gian delay của skill 20 (đầu chó sói) giảm 4.9s
_Thời gian delay của skill 44 giảm 14s _Thời gian delay của skill 48 giảm 20s
_Tzan hiệu quả 8s _Giản cách 120s
*Tầng 2 Move All Direction
_Tzan hiệu quả tăng thêm 2s
_Khắc né tăng 30%
_15% cơ hội kick hoạt
*Cái Bang Quyền - Primal Chaos ( giống xi ma chao )
_Tốn 7 mana _Xô đẩy tới đối phương và tung liền 5 cú đấm
_Mỗi cú đấm là 1006 damge _Sư tấn công ko phụ thuộc vào hiệu ứng (Ngũ hành do vũ khí quyết định) (Hiệu quả lien quan đến cả 5 yếu tố )
*Tầng 2 Move Five Viens
_Ngoại công đối phương giảm 10%
_Ngoại thủ đối phương giảm 5%
_Chính xác đối phương giảm 100đ
_Khắc né giảm 100đ
_Máu cd9o61io61i phương giảm 10%
_Tỷ lệ 15% kick hoạt*Cái Bang Bổng- Heaven Guard ( thiên thủ )
_Tiêu hao 33 mana
_Gây ra 3213 damge lên đối phương
_85% cơ hội đánh ngã (Ngũ hành do vũ khí quyết định) (Hiệu quả liên quan đến thân pháp và linh hoạt) _Skill Bá Vương tạ giáp giãm tzan thi triển 30%
*Tầng 2 Move Steel Wind _Tăng thêm 500 damge
_100% đánh ngã _Tỷ lệ 18% kick hoạt


*Đường Môn -Heaven Seal
_Tiêu hao 25 mana _Tiêu hao 1 bẫy
_Tzan triển khi là 3p
_Khi đối phương dính bẫy sẽ xuất hiện 1 màn lưới giữ đối phương
_Màng lưới có máu là 4192
_Tzan hiệu quả là 12s
_Có thể đặt tối đa 2 bẫy Thanks
Mật tịch môn phái những điều cần biết VL2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu