.::Nga My Cầm::. Mẹo nhỏ khi làm nhiệm vụ sư môn! vl2

Bây giờ tớ mới để ý thấy 1 mẹo nhỏ giúp nga my cầm làm nhiệm vụ sư môn dễ hơn!Những bác biết rồi thì thôi không nói làm gì,những bác chưa biết thì nên đọc nha... Đối với nga my cầm 7x nv sư môn thường là đánh Phản Quân Tần La ở tây song bản nạp và con gì đấy ở Thiên tầm tháp 2 .Hai khu vực này cùng bản đồ với nga my.Vì thế khi làm nv sư môn các bác nên nhờ một nga my kiếm nào đó buff( của mình thì càng tốt) ở nga my phái rồi hãy nhận nhiệm vụ.Khi đấy các bác sẽ không bị mất buff và làm nhiệm vụ sư môn dễ dàng hơn!
Ai thấy đúng thì.....
.::Nga My Cầm::. Mẹo nhỏ khi làm nhiệm vụ sư môn! vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu