Nhiệm vụ Khấu Chuẩn và nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh Võ Lâm 2

A . Nhiệm Vụ Khấu Chuẩn :


Đối thoại với Khấu Chuẩn ( 178/174 Biện Kinh ) . Khấu Chuẩn sẽ bảo bạn đi đến Thiên Ba Dương phủ ( đi bằng Sứ giả môn phái ) đối thoại với Xa Thái Quân ( 191/196 trên map ghi là Dư Thái Quân ) .

Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi đánh 20 tên Lưu manh và lấy 10 bình Thiên tửu về ( Lưu manh có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân tiếp tục bảo bạn đi đánh 10 tên Côn đồ ( có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .

Xa Thái Quân lại bảo bạn đánh Côn đồ để lấy 5 lời khai của Côn đồ ( Côn đồ khẩu cung ) về . Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi Hạnh Hoa Thôn ( từ Nam Biện Kinh chạy qua ) tìm tung tích của Bách Thảo Ông . Bạn hãy lại đối thoại với con gái của Bách Thảo Ông là Bách Thúy Bình ( 175/189 Hạnh Hoa Thôn ) .Bách Thùy Bình sai bạn đi kiếm 5 tổ Ong vàng ( Ong vàng có ở Hạnh Hoa Thôn " hơi hiếm " , Nga My phái , Thúy Yên phái ) và 5 Cát cánh ( đánh Thỏ xám ở xung quanh các thành ) .

Xong Bách Thúy Bình lại kêu bạn đi kiếm 10 Trùng noãn ( đánh Thiết giáp trùng ở Hạnh Hoa Thôn ) . Xong Bách Thúy Bình sẽ đưa cho bạn Mịch tung kim giáp . Dùng Mịch tung kim giáp để tìm Bách Thảo Ông , theo tọa độ được ghi đến đánh Tiểu Hàn để cứu Bách Thảo Ông .

Sau đó về đối thoại với Khấu Chuẩn . Rồi gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ở Biện Kinh ) . Triệu Diên Niên sai bạn đi giao thư cho 3 người Hạ Hầu Cầm ( Dương Châu 224/196 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) và Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Sau đó quay về đối thọai với Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) . Hoàn thành nhiệm vụ Khấu Chuẩn

B . Nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh :

1 ./ Nhiệm vụ Trường Môn Sách :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi Dã Trư lâm ( tức khu rừng Đông Bắc Cái Bang ) đánh Lương sơn nhãn tuyến để kiếm 9 cuốn Trường môn nhân vật phổ ( hay còn gọi là Trường môn sách ) .
Xong quay về Bách Hiểu Sinh trả nhiệm vụ

2 / Nhiệm vụ Thiên Âm Giáo tạp thư :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 9 cái Thiêm âm tạp thư , đánh Liệp hộ còn gọi là Thợ săn ở Linh Bảo Sơn ( Phía Bắc của Tương Dương chính là Linh Bảo sơn ) .
Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

3./ Nhiệm vụ Phong tục Xi Hỏa giáo :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Xi Hỏa giáo dân tục .
Lên Ô Mông bộ ( Đường Môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ .
Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

4./ Nhiệm vụ Thiên Trí - Nhất phẩm đường nhật sự :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Nhất phẩm đường nhật sự .
Lên Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Mộ Tuyết kiếm khách và Mộ Tuyết thương khách.

Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .
Nhiệm vụ Khấu Chuẩn và nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu