Nhiệm Vụ Thiên Môn Trận Võ Lâm 2

Bạn lại gặp Tiểu nhị ( Biện Kinh 184/179 ) .Sau đó nói chuyện với Nhân sĩ giang hồ . Anh ta nhờ bạn kiếm 5 đuôi Hổ còn gọi là Hổ vĩ ( đánh Hổ ở Thiếu Lâm , Linh Bảo Sơn từ Bắc Tương Dương chạy lên ) .


Sau đó đối thoại với Tào Đại Lực ( Biện Kinh trước cửa Tửu lầu ) .


Anh ta nhờ bạn đi đánh ác Sứ ( ở Hạnh Hoa Thôn từ Nam Biện Kinh chạy qua ) lấy 5 bộ quan phục .


Sau đó Tào Đại Lực kêu bạn đến Nhạn Môn Quan ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan ) gặp Tống quân trưởng hộ vệ ( 164/181 ) .


Quay về Biện Kinh gặp Binh bộ thị lang ( 195/176 ) .


Ông ta kêu bạn đi kiếm 1 cái đuôi Hổ ( Hổ vĩ – đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) . Sau đó đi Thiên Ba Dương phủ gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập tống quân .


Xa Thái Quân kêu bạn lên Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp ( 168/179 ) chuyển lời .


Dương Nghiệp kêu bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài ( đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan ) .Sau đó trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng ( 153/181 ) hỏi tin tức .


Đến Hạnh Hoa thôn ( Nam Biện Kinh --> Hạnh Hoa Thôn ) gặp Trương Văn ( 177/187 ) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng .


Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng ( 184/169 ) .


Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2 ) gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) .


Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ( Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa .

* Cách để qua được Bộ lạc Vương Kỳ :

Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc ( 197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc ) .

Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ .

[

Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Gấm vàng ( hay còn gọi là Tú đoạn ) , 10 cây Mục Lôi Văn đao ( 2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182 ) và 5 cái Chỉ Nam Ngư ( đánh Lưu Khấu ở Long Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197 )


Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi . Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa ( 193/185 ) .


Sau đó trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp ( 168/179 ) .


Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh ( đánh Sát thủ ngoại tộc ) và 1 bộ Tống quân quân phục ( đánh Tống quân tử sĩ , Tống đao binh ở Nhạn Môn Quan ) .


* Cách kiếm Liêu Thông Lệnh :
Do quái trên này là quái 6x nên khi bạn đánh nó sẽ toàn Kháng không thôi , muốn đánh được nó bạn phải đợi ra được tầng 2 của skill ( xuấn hiện dòng chữ của skill trên đầu ) thì đánh nó mới lên dame

Hoặc bạn cũng có thể pt nhiều người vào cùng đánh cho dễ , hay đi mua từ những người khác .

Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu ( Bộ lạc Vương Kỳ 195/179 ) dò la tin tức .


Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn : Tống quân Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha


Tới đây nhiệm vụ tạm thời kết thúc . Vì bản đồ Thiên Môn Trận chưa mở

Nhiệm Vụ Thiên Môn Trận Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu