Thông Tin Về Quái Rớt Mật Tịch Ở Các Map Võ Lâm2

Kiếm Tà : Tử Hà Mật Tịch(thanh thành sơn)
Tà Tăng: Thiên Hà Mật Tịch(phục ngưu sơn)
Mãng Khấu: Chiêm Y Phổ(hắc phong động)
Đao Tuyệt: Kim Thiền Phổ(kiếm các thục đạo)
Cá Sấu: Bổ Thạch Mật Tịch(vân mông trạch)

Thanh Âm Võ Sĩ:Bổ Thạch Mật Tịch(Thanh Âm Động) hok biết có đúng hok
Đồng Nhân: Bổ Kim Mật Tịch(mật thất thiếu lâm 2)
U Hồn: Tu La Mật Tịch(giang tân thôn)
Dơi Hút Máu: Tu La Mật Tịch(Dương trung động 3)
Cô Lâu Đao Thủ :Ngũ Quỷ Mật Tịch(phong ma động 1)
Lưu Ý:đánh quái tỉ lệ rớt cao hơn đánh boss(giết cũng vài trăm con mà chưa thấy rớt mật tịch)
Thông Tin Về Quái Rớt Mật Tịch Ở Các Map Võ Lâm2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu