Tinh Năng Yếu Quyết Đường Môn Bằng Hình Ảnh Vl2

Khi bôn tẩu giang hồ đồng đạo đã từng sử dụng nhiều Yếu quyết thần bí để ép vào Mật tịch, đồng đạo nắm rõ công dụng của từng Yếu quyết chưa?
Tùy theo các dòng của Mật tịch hỗ trợ bao nhiêu phần trăm thì chỉ số của Yếu quyết sẽ thay đổi theo phần trăm đó. Bổn Trang xin giới thiệu tính năng Yếu quyết của môn phái Đường Môn.
Hình ảnh Tên yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Chế Ám yếu quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tâm Nhãn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Độc Thích Cốt quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Giải Độc Bí Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ II Câu Hồn Tĩnh quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Phá Quan quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Truy Tâm Tiễn quyết
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thu Hào Minh Tra
Võ Lâm Truyền Kỳ II Xuyên Tâm Thích
Võ Lâm Truyền Kỳ II Thối Độc Thuật
Võ Lâm Truyền Kỳ II Đoạt Phách Phiên
Võ Lâm Truyền Kỳ II Bạo Vũ Lê Hoa Châm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Huyễn Cổ
Võ Lâm Truyền Kỳ II Hàm Xa Ảnh
Võ Lâm Truyền Kỳ II Tỏa Mệnh Châm
Võ Lâm Truyền Kỳ II Mãn Thiên Hoa Vũ
Tinh Năng Yếu Quyết Đường Môn Bằng Hình Ảnh Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu