Tổng hợp các loại bí kíp và yếu quyết các phái ... Võ Lâm 2

Tổng hợp các loại bí kíp và yếu quyết các phái ...
Yeu quyet Vl2

I/Dưong Gia Thương
-Thương pháp quyết : Sát thương nhỏ nhất của thương tăng X điểm
-Phá phong thương : Tăng sát thương cho thức 1 và 2
-Ngự Ma thuật : Tăng phòng thủ nội-ngoại X điểm

-Bôn lang thương : Giảm ngoại thủ của đối phương X điểm trong 5 giây
-Chiến định quyết : Giảm hiệu ứng X%,tăng Y điểm nội lực
-Thiên Hoành thương : Giảm tất cả tiềm năng của đối phương X điểm trong 10 giây
-Anh hùng khí : Tất cả những người xung quanh hoặc trong nhóm giảm sát thương X%
-Đào hải thương : Có X% làm choáng đối phương trong 2 giây
-Ngự ma thuật(cao cấp) : Giảm ngoại thủ đối phương X% trong 5 giây
-Bích nguyệt phi tinh thương : Tăng thời gian xuất chiêu X%,tăng lực tấn công Y điểm
II/Dương Gia Cung
-Cung pháp quyết : Tất cả các công kích có khả năng xuyên X%
-Liên xạ thuật : Tăng sát thương mỗi mũi tên X điểm
-Trận liệu thuật : Phòng thủ tăng X% trong 4 giây
-Hồi long tiễn : Làm chậm đối phương X% trong 6 giây
-Triền Viên tiễn : Có X% cơ hội chống đối phương sử dụng khinh công
-Kỳ môn thuẫn : Làm giảm các hiệu ứng xấu
-Chính khí tiễn : Thời gian xuất chiêu của đối phương giảm X% trong 10 giây
-Toái kim tiễn : Ngoại thủ đối phương giảm X%,phòng thủ giảm Y điểm trong 5 giây
-Huyễn thần quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây,tăng sát thương Y điểm
-Tục mệnh quyết : Tăng sinh lực và nội lực
-Lưu quang tuyệt ảnh tiễn : Giảm giãn cách xuất chiêu X%

III/Võ Đang Bút
-Càn khôn quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây,chặn đối phương xuất chiêu Y%
-Bắc đẩu thất tinh trận : Phạm vi hỗ trợ tấn công tăng X%,nội lực tiêu hao Y%
-Thế vân tung : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%
-Võ đang bút pháp : Tất cả các công kích có khả năng làm đối phương tê liệt X%
-Tàn Ảnh quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Thất tinh quyết : Hỗ trợ công kích thức 1,2,3
-Thiếu âm quyết : Mở rộng phạm vi tấn công,tốc độ thu chiêu tăng X%

IV/Võ Đang Kiếm
-Võ đang kiếm pháp : Công kích nội công tăng X%
-Lưu quang kiếm pháp : Tăng tốc độ thi triển công kích nội công tăng X%
-Vị ương kiếm pháp :Công kích nội công trong 2 giây khiến đối
(Nhu vân kiếm pháp) phương giảm X5 tốc độ
-Bôi lôi kiếm pháp : Giảm phòng ngự nội công của đối phương X% trong 5 giây
-Vô ngã tâm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%
-Thái thanh kiếm khí : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Triền mộng kiếm ý : Nội lực tiêu hao giảm X%,thời gian duy trì kéo
(Lạc sương kiếm ý) dài Y%
-Tích dương kiếm khí : Tốc độ công kích tăng X%
-Huyền vũ trận kiếm : NL tiêu hao giảm X%,giãn cách xuất chiêu giảm Y giây
-Ngự kiếm quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây
-Chính lưỡng nghi kiếm pháp : Lực công kích tăng X điểm
-Thái ất tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất hiện tầng 2 tăng X%
-Chân vũ thất tử kiếm : Giảm tốc độ di chuyển của các mục tiêu trong phạm vi X%
-Bát quái kiếm khí : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
-Huyền âm kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
-Liệt diệt kiếm pháp : Tốc độ thi triển tăng X%
-Thần môn thập tam thanh kiếm : Tỷ lệ xuất chiêu tăng X%
(Thiếu thanh thuần dương kiếm)

V/Thiếu Lâm Quyền
-Thất bảo chiêu pháp : Tăng thêm X ô tụ khí
-La hán quyền : Giảm phòng thủ nội công của đối phương X% trong 3 giây
-Vi đà quyền : Kéo dài thời gian phát động chiêu thức
-Đại tu di chưởng : Tỷ lệ X% điểm huyệt đối phương trong 2 giây
-Ca diệp thối : Pham vi hiệu quả tăng thêm X ô
-Vô ảnh cước : Phạm vi hiệu qủ tăng X ô,tăng lực tấn công cước cuối Y điểm
-Huệ nhãn chú : Bỏ qua né tránh của đối phương X%
-La hán trận : Phạm vi hiệu quả tăng X%,nội lực tiêu hao giảm Y%
-Long trảo hổ trảo : Xác suất xuất chiêu tăng X%

VI/Thiếu Lâm Trượng
-TL tu tâm pháp : Tỷ lệ X% bỏ qua né tránh của đối phương
-Ngũ chuyển chỉ : Xuất chiêu tăng X%
-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây
-TL côn pháp : Phòng thủ nôi-ngoại công tăng X%
-Vô thường côn pháp : Tăng tốc độ di chuyển X% trong 3 giây
-Phục hổ khí công : Tốc độ thi triển tăng X%
-Phá ma chú : Hỗ trợ công kích tăng X điểm

VII/Thiếu Lâm Đao
-Nhiên mộc đao pháp : Giảm phòng ngự ngoại công của đối phương X% trong 3 giây
-TL đao pháp : Độ chính xác tăng X điểm
-Trảm Ma đao pháp : Hỗ trợ công kích tăng X điểm
-Phong ma côn pháp : Giảm tốc độ tấn công của đối phương X% trong 3 giây
-Đại thừa như lai tâm pháp : Tỷ lệ miễn dịch hỗn loạn tăng X%
-Xả thân quyết : Giảm giãn cách xuất chiêu X giây

VIII/Nga My Cầm
-Nguyệt thực khúc : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,hỗ trợ công kích tăng Y điểm
-Tùy ý khúc : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương
-Tĩnh dạ tư : Mở rộng hiệu quả X ô,tỷ lệ Y% trong 3 giây làm đối phương ngủ mê
-Phẫn cầm chử hạc quyết : Rút ngắn giãn cách xuất chiêu X giây
-Dương quan tam điệp : Phạm vi hiệu quả tăng X ô,tỷ lệ Y% làm loạn đối phương
-Dư âm liễu lương công : Giảm trúng thương X%,đồng thời có Y% tốc độ di chuyển tăng Y% khi bi tấn công
-Khúc nghệ tinh thông : Tăng phòng thủ nội-ngoại X% khi tấn công
-Ô dạ đề : Tăng hiệu quả phạm vi X ô,đồng thời tăng Y% tỷ lệ đánh lui đối phương
-Đoạn thủy quyết : Giảm hiệu ứng đứng yên X giây
-Phúc thủy quyết : Tăng X% xác suất xuất chiêu

IX/Nga My Kiếm
-Ngọc nữ kiếm pháp : Tỷ lệ X% đánh lui đối phương
-Phật âm chiến ý : Đồng đội ngồi thiền tăng X% máu
-Lưu thủy : Tăng X% né tránh
-Bất diệt tâm pháp : Tăng X lần đối phương đánh 1 máu
-Phật quang phổ chiếu : tăng KTC X điểm cho tất cả đồng đội
-Liên hoa tâm kinh : tăng X% nội-ngoại thủ khi tấn công
-Phổ tế chúng sinh : Giúp đồng đội mỗi nửa giây phục hồi X% sinh lực

X/Cái Bang Quyền
-CB chưởng quyết : Tăng hiệu quả BVQ,LHQ và Tỏa hầu X%
-Thông tý quyền : Tăng tấn công cơ bản X%
-Thiên cân quyết : giảm các hiệu ứng xấu trong 4 giây
-Bá vương quyền : giảm phòng ngoại đối phương X% trong 3 giây
-Tỏa hầu quyết : giảm giãn cách xuất chiêu X giây
-Tiêu dao du : khi bị tấn công có X% tăng tốc độ di chuyển trong 3 giây
-Lục hợp quyền pháp : Tăng sát thương X điểm
-Túy điệp : tất cả sự tấn công có khả năng gây choáng X% trong 1 giây
-Túy quyền : Tăng tỷ lệ xuất hiên tầng 2 X%

XI/Cái Bang Bổng
-Khu xà côn : tăng tấn công cho thức 1 và 2
-Khất thiên thảo địa : Phòng thủ nội-ngoại công tăng X%
-Nê thu quyết : Tăng X% hiệu ứng bất động
-Diệu thủ quyết: Có tỷ lệ X% ngăn đối phương xuất chiêu trong 2 giây
-Thâu long chuyển phụng : Tăng X% sử dụng skill ăn trộm
-Bá vương tạ giáp : Giảm phòng thủ nội-ngoại của đói phương
-Thâu hoán nhật : tăng X% tốc độ xuất chiêu
-Đà cẩu côn pháp : tăng X% tỷ lệ xuất hiện tầng 2 và 3
-CB côn pháp : tốc độ thi triển đà cẩu côn pháp,khu xà côn pháp tăng X%
-Du long chuyển phụng : Kéo dài thời gian duy trì skill

XII/Ngũ Độc song đao
-Ngũ độc đao pháp : hỗ trợ tấn công giảm X%,hiệu ứng điểm huyệt,làm châm,đồng thời tăng phòng thủ nôi-ngoại Y%
-Dẫn hồn chú : khiến phòng thủ nội-ngoại công của đối thủ giảm X%
-Thao thi thuật : tăng sinh lực cho thi X%
-Thi độc thuật : Giảm thời gian tấn công của đối phương X% trong 10 giây
-Thi bộc đại pháp : Công kích ngoại công delaytime giảm X giây
-Tập thi tà khí : Hỗ trợ tấn công,nâng cao tốc độ đánh của tất cả các skill gọi thi X%
-Ngự thi thuật : Nâng cao lực công kích của thi X%
-Vạn độc đoạt mệnh đao : tăng thêm độc sát X điểm vào sát thương cuối cùng trong 10 giây
-Âm tà hấp hồn khí : Hỗ trợ phòng ngự delaytime giảm X giây,trong qt thi triển võ công phòng ngự nội-ngoại công tăng Y%
-Thôi thi tà khí : Phục hồi sinh lực cho thi X%
-Tà linh đại pháp : Tăng X điểm độc sát cho oan hồn trong 10 giây
-Tà độc công : Miễn dịch tất cả các hiệu ứng xấu cho thi X%
-Thi liệt ma công : tỷ lệ xuất hiên tầng 2 tăng X%

XIII/Ngũ độc cổ sư
-Phong cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu vạn cổ thực thiên và phong cổ
-Cuồng phong trảo : Tăng X% khoảng cách xuất chiêu
-Vạn cổ thực thiên : Giảm X% xuất chiêu,giảm Y% mana tiêu thụ
-Yêu cổ : Kháng hiệu ứng phụ,tăng X máu
-Huyết đỉnh công : tăng X% tốc độ di chuyển
-Huyết cổ : Tăng X% thời gian duy trì giảm Y điểm Gân cốt
-Độc cổ : " Sức mạnh
-Tâm cổ : " Thân pháp
-Hương cổ : tăng X% nôi-ngoại phòng trong X giây
-Tàm cổ : tăng X% tốc độ xuất chiêu

XIV/Đường Môn
-Hàm xạ ảnh : tăng tỷ lệ xuất chiêu truy tâm tiễn,bạo vũ lê hoa trâm X%
-Tỏa mệnh trâm : khiến đối phương khồn thể sử dụng dược phẩm trong X giây
-Xuyên tâm thích : thời gian độc phát tán tăng X%
-Cơ quan phá giải thuật : 15 giây sau khi sử dụng skill tốc độ đặt bẫy tăng X%
-Truy tâm tiễn : hỗ trợ công kích thức 1 và 2
-Bạo vũ lê hoa trâm : " 1,2,3
-Thu hào minh tra : sau khi sử dụng tốc độ đặt bẫy tăng X%
Tổng hợp các loại bí kíp và yếu quyết các phái ... Võ Lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu