Hướng Dẫn Nhiệm vụ Tân Thủ Vl2


Hướng dẫn nhiệm vụ Thiên Môn Trận

Gặp Tiểu nhị ( Biện Kinh 184/179 ), sau đó nói chuyện với Nhân sĩ giang hồ.Anh ta nhờ bạn kiếm 5 đuôi Hổ còn gọi là Hổ vĩ (đánh Hổ ở Thiếu Lâm , Linh Bảo Sơn từ Bắc Tương Dương chạy lên )
Sau đó đối thoại với Tào Đại Lực ( Biện Kinh trước cửa Tửu lầu ) . Anh ta nhờ bạn đi đánh ác Sứ ( ở Hạnh Hoa Thôn từ Nam Biện Kinh chạy qua ) lấy 5 bộ quan phục .
Sau đó Tào Đại Lực kêu bạn đến Nhạn Môn Quan ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan ) gặp Tống quân trưởng hộ vệ ( 164/181 ) đối thoại.
Quay về Biện Kinh gặp Binh bộ thị lang ( 195/176 ) . Ông ta kêu bạn đi kiếm 1 cái đuôi Hổ ( Hổ vĩ – đánh Hổ ở Thiếu Lâm hoặc Linh Bảo sơn ) . Sau đó đi Thiên Ba Dương phủ gặp Xa Thái Quân để xin gia nhập tống quân .
Xa Thái Quân kêu bạn lên Nhạn Môn Quan gặp Dương Nghiệp ( 168/179 ) chuyển lời . Dương Nghiệp kêu bạn đi kiếm 10 Mậu mộc bài ( đánh Tống quân tử sĩ trên Nhạn Môn Quan ) . Xong giao cho Dương Nghiệp .
Sau đó trở về Biện Kinh gặp hàng xóm của Hàn Trí Nhượng ( 153/181 ) hỏi tin tức . Đến Hạnh Hoa thôn ( Nam Biện Kinh --> Hạnh Hoa Thôn ) gặp Trương Văn ( 177/187 ) để hỏi tin tức của Hàn Trí Nhượng 
Ông ta bảo bạn đi đánh ác sứ lấy 10 bộ quan phục , xong giao cho ông ta . Rồi quay về Tây Biện Kinh gặp Hàn Trí Nhượng ( 184/169 ) . Sau đó đến Đại Thảo Nguyên 2 ( Đông Biện Kinh --> Nhạn Môn Quan --> Đại Thảo Nguyên 2 ) gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) 
Nhiêu Lân kêu bạn chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ( Đại Thảo Nguyên 2 --> Đại Thảo Nguyên 1 --> Bộ lạc Vương Kỳ ) nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa
Để qua được Bộ lạc Vương Kỳ trước hết bạn hãy nói chuyện với Thị vệ bộ lạc ( 197/178 trong game ghi là Thủ vệ bộ lạc ) .
Sau khi nói chuyện xong với Thị vệ bạn quay về Đại Thảo Nguyên 2 gặp Nhiêu Lân ( 196/189 ) để bàn cách qua Bộ lạc Vương Kỳ . Ông ta kêu bạn đi kiếm 10 Gấm vàng ( hay còn gọi là Tú đoạn ) , 10 cây Mục Lôi Văn đao ( 2 cái đó đánh Huyền Võ Đao trong Kim Quang Động , Bắc Tương Dương --> Kiếm Các Thục Đạo --> Kim Quang Động 139/182 ) và 5 cái Chỉ Nam Ngư ( đánh Lưu Khấu ở Long Hổ Động , Võ Đang --> Phục Ngưu sơn 223/191 --> Long Hổ động 192/197 ) .


Kiếm đủ 3 thứ đó là bạn có thể chạy qua Bộ lạc Vương Kỳ được rồi . Qua đó đối thoại với Phò mã Mục Nghĩa ( 193/185 ) . Đối thoại với anh ta lần nữa , rồi trở về Nhạn Môn Quan báo tin cho Dương Nghiệp ( 168/179 ) . Quay lại Bộ lạc Vương Kỳ nói chuyện với Phò mã Mục Nghĩa . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 1 cái Liêu thông lệnh ( đánh Sát thủ ngoại tộc ) và 1 bộ Tống quân quân phục ( đánh Tống quân tử sĩ ở Nhạn Môn Quan ) . Sau đó Mục Nghĩa kêu bạn lại Tiêu Thiên Hựu ( Bộ lạc Vương Kỳ 195/179 ) dò la tin tức ..Tiêu Thiên Hựu đưa cho bạn 2 lực chọn:
Tống quân và Liêu quân . Nếu chọn Liêu quân bạn sẽ được tặng kha khá EXP , còn nếu chọn Tống quân bạn hãy về gặp Dương Nghiệp để nhận thưởng nha 

Ghi chú : Các bạn có thể mua các vật phẩm nhiệm vụ để có thể làm nv được nhanh hơn nhé.
Hướng dẫn nhiệm vụ Phong Đô Quỷ ThànhLại gặp Nạn dân ( Thành Đô 233/224 ) , anh ta nhờ bạn làm 2 cái bánh Ngô ( làm từ kỹ nghệ có sẵn trong kỹ năng sống ) . Sau đó gặp Trương Đình ( 191/167 ở Giang Tân thôn từ Nam Thành Đô chạy qua )
Sau đó bạn chạy lên Thiếu lâm mua 10 Phá Ma bùa ( còn gọi là Phá Ma chú ) tại Tô Văn Đạt ( 201/193 ) .Đem về cho Trương Đình . Sau đó lên Nga mi gặp Dương Nguyệt sư thái ( 206/193 ) . 
Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua Xá Lợi kim đơn tại Diệp Tử Hinh ( 209/191 Nga mi ) . Dương Nguyệt sư thái sẽ nhờ bạn vào tầng 2 Phong Ma động ( Giang Tân thôn ) đánh Du Hồn để lấy 10 U hồn về hoặc bạn có thể gặp Trương Đình ( 191/167 Giang Tân thôn ) nhờ giúp .
Anh ta nhờ bạn kiếm 15 Tuyết Phách ( đánh Băng Quái trong tầng 2 Băng Tâm động ở Nga mi ) để đổi lấy 10 U hồn . Sau đó đem 10 U hồn về cho Dương Nguyệt sư thái trên Nga mi .
Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi gặp Dã Quỷ ( 202/180 Phong Ma động ở Giang Tân thôn ) . Sau đó quay về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin . 
Dương Nguyệt sư thái nhờ bạn đi mua 2 cái Xá lợi kim đơn ( tại Diệp Tử Hinh 209/191 ) . Sau đó bạn lên Thiếu lâm gặp Huyền Diệt Tôn Giả ( 216/191 ) , ông ta nhờ bạn mua 3 cái Thiên Phật Chu ( tại Tô Văn Đạt 201/193 ) về .
Sau đó chạy lên Võ đang gặp Tập Duyên chân nhân ( 231/203 ) . Ông ta nhờ bạn đi mua Chiết Xung Bút ( có bán ở tiệm vũ khí Biện Kinh ) ,và Chu sa ( từ kỹ năng Tập linh )
Ông ta sẽ đưa bạn một lá bùa ( Độn ẩn linh phù ) , bạn dùng lá bùa đó cùng với Thiên Phật Chu và Xá lợi kim đơn để vào Phong Đô qủy thành ( ở Giang Tân Thôn 200/173 ) để dò la tin tức ( thực chất là bạn chỉ việc chạy qua được Phong Đô quỷ thành là xong nhiệm vụ ) .
Trở về gặp Dương Nguyệt sư thái báo tin , bà ta nhờ bạn đến Thành Đô tìm Vương Cẩn ( 224/225 ) nhờ giúp đỡ .
Đến đây nhiệm vụ tạm kết thúc vì nhiệm vụ kế tiếp chưa mở Nhiệm vụ Khấu Chuẩn và nhiệm vụ Bách Hiểu SinhA . Nhiệm Vụ Khấu Chuẩn :

Đối thoại với Khấu Chuẩn ( 178/174 Biện Kinh ) . Khấu Chuẩn sẽ bảo bạn đi đến Thiên Ba Dương phủ ( đi bằng Sứ giả môn phái ) đối thoại với Xa Thái Quân ( 191/196 trên map ghi là Dư Thái Quân ) .
Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi đánh 20 tên Lưu manh và lấy 10 bình Thiên tửu về ( Lưu manh có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .
Xa Thái Quân tiếp tục bảo bạn đi đánh 10 tên Côn đồ ( có ở xung quanh các thành ) . Đánh xong về đối thoại với Xa Thái Quân để trả nhiệm vụ .
Xa Thái Quân lại bảo bạn đánh Côn đồ để lấy 5 lời khai của Côn đồ ( Côn đồ khẩu cung ) về . Xa Thái Quân sẽ bảo bạn đi Hạnh Hoa Thôn ( từ Nam Biện Kinh chạy qua ) tìm tung tích của Bách Thảo Ông . Bạn hãy lại đối thoại với con gái của Bách Thảo Ông là Bách Thúy Bình ( 175/189 Hạnh Hoa Thôn ) .
Bách Thùy Bình sai bạn đi kiếm 5 tổ Ong vàng ( Ong vàng có ở Hạnh Hoa Thôn " hơi hiếm " , Nga My phái , Thúy Yên phái ) và 5 Cát cánh ( đánh Thỏ xám ở xung quanh các thành ) .
Xong Bách Thúy Bình lại kêu bạn đi kiếm 10 Trùng noãn ( đánh Thiết giáp trùng ở Hạnh Hoa Thôn ) . Xong Bách Thúy Bình sẽ đưa cho bạn Mịch tung kim giáp . Dùng Mịch tung kim giáp để tìm Bách Thảo Ông , theo tọa độ được ghi đến đánh Tiểu Hàn để cứu Bách Thảo Ông .
Sau đó về đối thoại với Khấu Chuẩn . Rồi gặp Triệu Diên Niên ( 161/179 ở Biện Kinh ) . Triệu Diên Niên sai bạn đi giao thư cho 3 người Hạ Hầu Cầm ( Dương Châu 224/196 ) , Gia Các Kỳ ( Nam Thành Đô 197/197 ) và Công Tôn Thư ( Tương Dương 192/182 ) . Sau đó quay về đối thọai với Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) . Hoàn thành nhiệm vụ Khấu Chuẩn

B . Nhiệm vụ Bách Hiểu Sinh :

1 ./ Nhiệm vụ Trường Môn Sách :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi Dã Trư lâm ( tức khu rừng Đông Bắc Cái Bang ) đánh Lương sơn nhãn tuyến để kiếm 9 cuốn Trường môn nhân vật phổ ( hay còn gọi là Trường môn sách ) .
Xong quay về Bách Hiểu Sinh trả nhiệm vụ 

2 / Nhiệm vụ Thiên Âm Giáo tạp thư :

Gặp Bách Hiểu Sinh ( các Đại thành thị đều có ) để nhận nhiệm vụ . Anh ta nhờ bạn đi kiếm 9 cái Thiêm âm tạp thư , đánh Liệp hộ còn gọi là Thợ săn ở Linh Bảo Sơn ( Phía Bắc của Tương Dương chính là Linh Bảo sơn ) .
Xong quay về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

3./ Nhiệm vụ Phong tục Xi Hỏa giáo :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Xi Hỏa giáo dân tục .
Lên Ô Mông bộ ( Đường Môn --> Ô Mông bộ 194/204 ) đánh Thiếu nữ Ô Mông bộ .
Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .

4./ Nhiệm vụ Thiên Trí - Nhất phẩm đường nhật sự :

Gặp Bách Hiểu Sinh để nhận nhiện vụ . Anh ta nhờ bạn kiếm 9 cái Nhất phẩm đường nhật sự .
Lên Mộ Tuyết sơn trang ( Võ Đang --> Mộ Tuyết sơn trang 186/196 ) đánh Mộ Tuyết kiếm khách và Mộ Tuyết thương khách.

Xong đem về trả nhiệm vụ cho Bách Hiểu Sinh .Hướng dẫn nhiệm vụ Vương Nghiệp VĩĐến gặp Vương Nghiệp Vĩ ( Tuyền Châu 196/185 ) .

Ông ta nhờ bạn đi kiếm lại 20 Ngọc khí hay còn gọi là Hàng ngọc thạch ( đánh Lưu manh để tìm )
Sau đó Vương Nghiệp Vĩ nhờ bạn đi đánh Diêu Lập Thành ( Bắc Tuyền Châu 198/189 ) 
Để lấy lại sách của Vương Nghiệp Vĩ ( nếu tới tọa độ đó mà không thấy Diêu Lập Thành ở đâu có nghĩa là có người đã đánh Diêu Lập Thành trước đó rồi bạn hãy chờ một chút anh ta sẽ xuất hiện trở lại ) .

Quay về đối thoại với Vương Nghiệp Vĩ , ông ta bảo bạn đi tìm Hạ Kiệt ( 166/182 Tuyền Châu ) nói chuyện .

Hạ Kiệt nhờ bạn đi đánh 10 tên Lưu manh và 10 tên Côn đồ ( ở Bắc Tuyền Châu và Tây Tuyền Châu ) . Xong Hạ Kiệt lại nhờ bạn đi kiếm Cây ngãi ( trong game ghi là Thanh Hao ) , Rễ sắn ( trong game ghi là Cát Cánh ) , Bội lan , Liên kiều , Kim ngân hoa ( mỗi thứ 3 cái , đánh cây Thảo dược ở Tây Tuyền Châu ) và 10 lông Tiểu thanh lang ( tức lông sói , đánh Sói xanh ở Bắc Tuyền Châu ) .

Xong Hạ Kiệt kêu bạn về gặp Vương Nghiệp Vĩ . Vương Nghiệp Vĩ kêu bạn đi gặp Đại Chí Cương ( 175/177 Tuyền Châu ) .

Đại Chí Cương lại kêu bạn đi gặp Chu Bân Cử ( 162/185 Tuyền Châu ) nhờ phục hồi nét chữ trên bức thư 
Chu Bân Cử nhờ bạn đi kiếm Linh phù chỉ ( mua ở tiệm Tạp hóa ) , Chu sa ( có được từ kỹ năng Tập linh ) , Lông heo ( còn gọi là Dã trư mao , đánh Heo rừng ở Tây Tuyền Châu ) .
Sau đó Chu Bân Cử kêu bạn đi gặp Lưu quản gia ( 176/192 Tây Tuyền Châu , trên bản đồ không hiện tên ông ta ) .
Lưu quản gia kêu bạn đi gặp Thợ rèn Chung Phóng ( 171/188 Tuyền Châu ) 
Chung Phóng nhờ bạn đi đánh Chương Vĩ Cương ( 180/180 Bắc Tuyền Châu ) để cứu vợ anh ta là Chung thị về .
Xong bạn dẫn Chung thị về chỗ Chung Phóng trong thời gian là 90s nếu không bạn sẽ phải làm lại nhiệm vụ cứu vợ Chung Phóng . Sau khi dẫn Chung thị về cho Chung Phóng trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ.
Hướng Dẫn Nhiệm vụ Tân Thủ Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu