Nhiệm Vụ Da Thong Kinh mach P1 Vl2


- Đến Đại Lý tìm Hàn Tử Phi nhân nhiệm vụ đi Thanh Khê Động đánh Đại niên thú. Mở công tắc lần lượt: 

1- Công tắc thái dương: đánh 10 con Hắc tinh tinh

2- Công tắc bạch vân: đánh 10 con Muỗi độc

3- Công tắc nguyệt lượng: đánh 10 con Mãn kính xà (rắn hổ)

4- Công tắc ô ya: đánh đại niên thú

- Về gặp Hàn Tử Phi ở Đại Lý trả nhiệm vụ (đối thoại 2 lần)

- Đi Long Tuyền Thôn gặp Mai Trang Thư Đồng để vào đối thoại với Hắc Bạch Tử (đối thoại 2 lần) rùi sang gặp Hoàng Chung Công, sau đó đánh 7 cái Ngân kiếm rùi đối thoại với Hoàng Chung Công để hoàn thành nhiệm vụ
- Ở Mai trang đối thoại với Canh giữ (Thủ vệ) để vào đại lao gặp Nhậm Ngã Hành (đối thoại 2 lần) rùi đi tiêu diệt Huyết lân độc mãn xà, sau đó về gặp Nhậm Ngã Hành trả nhiệm vụ

- Gặp Hoàng Chung Công ở Mai trang, sau khi đối thoại thì tiêu diệt Hoàng Chung Công. Tiếp theo lại đối thoại với Hoàng Chung Công rồi vào đại lao gặp Nhậm Ngã Hành

- Về Đại lý gặp Chủ tiệm vũ khí sau đó đi Long Nhãn động 1 đánh Hỏa hồ để thu thập 3 giọt hỏa hồ linh huyết rùi về Đào hoa đảo đối thoại với Môn Đồng để vào gặp Nhậm Ngã Hành

- Đi Nam Thành Đô gặp Phạm Trọng Yêm rùi đến Tây song bản nạp Nam đánh Dã mao tượng thu thập 10 Dã mao tượng nha và đến Đông hải tân 1 đánh Đông hải thủy tộc binh sỹ thu thập 10 cái Đông hải trân châu

- Về gặp Phạm trọng Yêm trả nhiệm vụ , rùi đi Đào hoa đảo đối thoại với Môn Đồng để vào gặp Nhậm Ngã Hành và đi Hắc Mộc Nhai gặp Hắc Tổng Quản (đối thoại với giáo đồ thần bí ở Bắc Phụng Tường để vào)

- Trở lại gặp Nhậm Ngã Hành ở Đào hoa đảo rùi đi Tương Dương gặp Lục Trúc Ông (197/181) -> tiếp tục đi Đông hải tân 2 đối thoại với thuyền phu để đi Tây đảo gặp Nhậm Doanh Doanh

- Tiêu diệt 10 tên giáo đồ xong trở lại gặp Nhậm Doanh Doanh, rùi trở về Đào Hoa đảo gặp Nhậm Ngã Hành

- Lên Hoa sơn gặp Nhạc Bất Quần rồi lại trở về gặp Nhậm Ngã Hành ở Đào Hoa đảo, sau đó lên Hắc Mộc Nhai gặp Nhậm Ngã Hành
Nhiệm Vụ Da Thong Kinh mach P1 Vl2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu