1 số tọa độ boss thỏ đen & hoàng hổ vương võ lâm 2

 1 số tọa độ boss thỏ đen & hoàng hổ vương

Loại boss này sau khi nó die 1h sau sẽ xuất hiện random tại 1 trong những tọa độ sau:
+Tây biện kinh (lương nguyệt thố)
-186/196
-182/197
-180/193

-174/195
+Nam biện kinh (lương nguyệt thố)
-185/175
-177/174
+Thiếu lâm (hoàng hổ vương)
-217/207
-206/215
-197/214
-186/218
-180/213
-166/216
+Nhị long(hoàng hổ vương)
-172/194
-166/185
186/189
+Tây thành đô(lương nguyệt thố)
-186/199
-179/186
-190/191
-197/188
Tuy ghi tọa độ là thế nhưng hok nên chỉ chăm chăm nhìn vào mấy tọa độ đó mà fải chạy đi kiếm xung quanh mấy tọa độ ấy
-các tọa độ trên đủ cho các bạn săn trong 1h rùi delay lại săn típ;-)
1 số tọa độ boss thỏ đen & hoàng hổ vương võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu