Miễn Phí Đổi Hướng Chuyển Sinh Cho Phụng tử Và Ưng tử Võ lâm 2

Hỗ trợ đồng đạo chuyển hướng Chuyển Sinh

Do hệ thống phát sinh lỗi kỹ thuật khiến chức năng chuyển đổi hướng Chuyển Sinh/Phục Sinh đã gặp phải một số trục trặc ngoài ý muốn. Để khắc phục sự cố kể trên cũng như có những hỗ trợ kịp thời, Bổn Trang sẽ tiến hành cho nhân vật Chuyển Sinh 1-2-3-4-5 hướng Phụng Tử và Ưng Tử được thay đổi hướng Chuyển Sinh miễn phí 01 lần, thông tin cụ thể như sau:

Thời gian

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 16/03/2013.
  • Kết thúc: Sau bảo trì ngày 24/03/2013.

NPC và vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
Võ Lâm Truyền Kỳ II
Bắc Đẩu Lão Nhân
Tuyền Châu - 180/183
Bổ sung các dòng chọn sau:
  • Ta muốn chọn Chuyển Sinh theo hướng Phụng Tử (miễn phí 1 lần duy nhất).
  • Ta muốn chọn Chuyển Sinh theo hướng Ưng Tử (miễn phí 1 lần duy nhất).
Lưu ý:
  • Chỉ có những đồng đạo đang Chuyển Sinh 1-2-3-4-5 theo hướng Phụng Tử và Ưng Tử thì mới có thể tham gia tính năng này.
  • Mỗi nhân vật chỉ chọn được 01 lần duy nhất.
  • Khi chọn sẽ nhận Thêm  được: 3.000 điểm Danh vọng và 4.000 điểm Sư môn.
Nay Bổn Trang kính báo đến toàn thể đồng đạo gần xa kịp thời nắm thông tin. Bổn Trang mong rằng những hỗ trợ này sẽ giúp cho con đường hành hiệp của đồng đạo được thuận tiện và dễ dàng hơn. Một lần nữa xin chân thành cáo lỗi đến quý đồng đạo về sự bất tiện này.
Nay kính báo,
Miễn Phí Đổi Hướng Chuyển Sinh Cho Phụng tử Và Ưng tử Võ lâm 2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu