Phần Thưởng Thắp thánh hỏa Đàn 12-7

Phần Thưởng Khi Thắp Sáng Thánh Hỏa Đàn 12-7 2013 Võ lâm 2


Nhằm giúp đồng đạo có thể dễ dàng nắm rõ hơn thông tin về các hoạt động của sự kiện Thắp Sáng Thánh Hỏa Đàn, Bổn Trang xin gửi đến quý đồng đạo danh sách phần thưởng khi tham gia hoạt động Thánh Hỏa Đàn, Đoán Số Nhận Thưởng và Rút Thưởng Hạnh Vận, cụ thể như sau:

Hoạt động Thắp Sáng Thánh Hỏa Đàn

Miễn phí
Cố định  Ngẫu nhiên Số lượng Ghi chú
300.000 điểm kinh nghiệm Ngũ Hành Huyền Thạch 08 --
Mảnh Tinh Ngấn 08 --
Khắc Bản 01 --
Ngẫu nhiên trang bị Kim Xà 01 - 03 sao 01 Khoá
Luyện Lô Thiết Khoáng 01 --
Tẩy Tâm Thiết Khoáng 01 --
Tẩy Tâm Thạch cấp 1 01 --
Luyện Lô Thiết cấp 1 01 --
Tẩy Tâm Thạch cấp 2 01 --
Luyện Lô Thiết cấp 2 01 --
Thiên Thạch 01 Khoá
Thiết Tinh cấp 1 01 Khoá
Thiết Tinh cấp 2 01 Khoá
Lục Thần Hoàn 01 Khoá (30 ngày)
Bạch Câu Hoàn 01 Khoá (30 ngày)
Tam Thanh Hoàn 01 Khoá (30 ngày)
Lục Thần Hoàn 01 Khoá (30 ngày)
Thần Nông Đơn 01 Khoá (30 ngày)
Đại Nhân Sâm Quả 01 Khoá (30 ngày)
Nhóm Vũ khí Tinh Khắc 01  --
Nhóm Vũ khí Thiên Nghĩa 01  --
Tử Quang Mật Bảo 01 Khoá
Tử Quang Lệnh 01 Khoá (30 ngày)
Quân Công Chương 01 Khoá (30 ngày)
Quân Công Đại 01 Khoá (30 ngày)
Thiên Thạch Tinh Thạch 01 Khoá
Thu phí
Cố định  Ngẫu nhiên Số lượng Hạn sử dụng
500.000 điểm kinh nghiệm Túi trang bị Kim Xà 01 --
Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao 01 -- 
Sinh Sinh Hóa Tán 01 --
Vạn Vật Quy Nguyên Đơn 01 --
Cửu Chuyển Hồi Hồn Đơn 01 --
Linh Thạch cấp 3 01 --
Linh Thạch cấp 4 01 --
Túi Tiền 01 -- 
Túi Tiền 02 --
Luyện Lô Thiết Khoáng 01 --
Tẩy Tâm Thiết Khoáng 01 --
Thiết Tinh cấp 1 01 --
Thiết Tinh cấp 2 01 --
Thiết Tinh cấp 3 01 --
Cây Bát Nhã Nhỏ 01 30 ngày
Cây Bát Nhã 01 30 ngày
Mảnh Thiên Thạch 01 --
Tu Chân Yếu Quyết 01 30 ngày
Quân Công Chương 01 30 ngày
Quân Công Đại 01 30 ngày
Linh Thạch cấp 5 01 --
Linh Thạch cấp 6 01 --
Thiên Huyễn Khắc Bản cấp 2 01 --
Thiên Thạch Tinh Thạch 01 --
Linh Thạch cấp 7 01 --
Quân Công Huy Hoàng 01 30 ngày
Định Hồn Thiên Thạch Linh Thạch 01 30 ngày
Thiên Thạch Linh Thạch 01 30 ngày
Thiên Huyễn Khác Bản cấp 3 01 --
Thiên Môn Kim Lệnh 01 --
Thiên Cang lệnh 01 --
Cộng dồn tất cả số lần thắp sáng Thánh Hỏa Đàn
Số lần cộng dồn Phần thưởng Khóa Ghi chú
50 Ngẫu nhiên 01 trang bị Kim Xà 01 - 03 sao
  • Sau khi nhân vật đổi thưởng đến lần thứ 2000 hệ thống sẽ reset phần thưởng cộng dồn về 0.
  • Đồng đạo tiến hành nhận thưởng theo các mốc cộng dồn lại từ đầu.
100 Bí Ngân Toản
200 Bí Ngân Chùy
400 Quân Công Đại (30 ngày) --
700 Thiên Thạch Tinh Thạch --
1.000 Quân Công Huy Hoàng (30 ngày) --
1.300 Tẩy Tâm Thạch cấp 3
1.600 Luyện Lô Thiết cấp 3
1.800 Thiên Môn Kim Lệnh --
2.000 Thiên Cang Lệnh -- 

Hoạt động Đoán Số Nhận Thưởng

Đoán số Phần thưởng nhận được
Số lần Điểm kinh nghiệm Lam Sắc Thánh Hỏa
1 600.000 06
2 400.000 04
3 320.000 03
4 160.000 02
5 80.000 01

Hoạt động Rút Thưởng Hạnh Vận

  • Phần thưởng mỗi ngày trên một máy chủ là 01 Thiên Cang Lệnh, nếu số người trúng thưởng nhiều sẽ tiến hành đổi Thiên Cang Lệnh thành 1.000 Mảnh Thiên Cang Lệnh để phát thưởng cho các đồng đạo trúng thưởng của ngày hôm đó.
  • Nếu ngày đó hôm đó không có người trúng thưởng, thì phần thưởng sẽ được cộng dồn vào các ngày sau đó cho đến khi có người trúng thưởng.
Lưu ý
  • Đồng đạo chỉ có thể tham gia rút thưởng may mắn duy nhất 01 lần trong ngày.
  • Khi trúng thưởng đồng đạo phải đối thoại với NPC Đại Sứ Hoạt Động để đăng ký nhận thưởng từ 21h00 đến 21h29. Sau thời gian này đồng đạo không thể đăng ký nhận thưởng cũng như không nhận được phần thưởng.
Phần Thưởng Thắp thánh hỏa Đàn 12-7 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu