Cách đổi trang bị mới chiến cuồng VL2 Hàng Khủng

Hướng Dẫn Đổi trang bị mới Chiến cuồng Võ lâm 2

Giang hồ Sẽ bị chấn động sau hàng loạt thay đổi như Hạo Nguyệt - Diệu Dương - Liên Tục Update.

 Chiến cuồng Võ lâm 2

Giờ đến Trang bị chiến cuồng - Đồng Đạo Nghĩ Sao ? có thích Trang bị này không

Vậy Trang bị Chiến Cuồng Là Gì ? sức Mạnh Của Sét Chiến Cuồng Như Thế Nào? Mời Các bạn Xem Bên Dưới.
Dưới dây là Hình ảnh của Trang Bị mới " Chiến Cuồng Võ lâm 2"

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Chiến cuồng Võ lâm 2

 Hướng Dẫn Trang bị chiến cuồng võ Lâm 2
 Chiến cuồng Võ lâm 2

Tỷ Lệ thành công là 100% Khi Đổi Trang bị chiến Cuồng
Trang bị Sẽ Theo thuộc tính Nhân vật Võ Lâm 2
Trang Bị Sẽ có Độ cường Hòa +0


Ngoài Ra Bạn Có thể còn Đổi Trang Bị Chiến Cuồng = Công Thức Sau

Công thức đổi trang bị Chiến Cuồng

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Nón Diệu Dương +13.
Lựa chọn 3: Đổi Nón Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Nón Diệu Dương +14 trở lên.
Áo Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Áo Diệu Dương +13.
Lựa chọn 3: Đổi Áo Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Áo Diệu Dương +14 trở lên.
Quần Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 14 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Quần Diệu Dương +13.
Lựa chọn 3: Đổi Quần Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 8 Thiên Cang Lệnh.
 • 8 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Quần Diệu Dương +14 trở lên.
Vũ Khí Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 21 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Vũ Khí Diệu Dương +13.
Lựa chọn 3: Đổi Vũ Khí Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 11 Thiên Cang Lệnh.
 • 11 Thiên Môn Kim Lệnh.
 • Vũ Khí Diệu Dương +14 trở lên.

Chúc các bạn Vui Vẻ Và Thành công.
Công Thức Này Theo Mình Nghĩ Tuy là 100% thành công Nhưng Số TMKL và TCL không Phải là nhỏ
Lại nhiều Bác lao vào con Đường Lương Sơn bạc Săn Thiên cang Lệnh rồi =))


Cách đổi trang bị mới chiến cuồng VL2 Hàng Khủng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu