VA lương Sơn Bạc con Đường duy nhất kiếm TCL

 VA lương Sơn Bạc con Đường duy nhất kiếm TCL 

 Hầu như các bạn đã biết đến Những món vũ khí khủng đều được đúc từ Thiên cang lệnh 

Mà đặc trưng giờ là vũ khí trang bị Chiến Quồng Võ lâm 2

Vậy TCL lấy ở đâu - Nghĩ đi Nghĩ Lại Vẫn là Đi Lương Sơn Bạc. Là nơi sống chết - Mà cũng kiếm nhiều TCL nhất

Đi Sao cho Tiết kiệm và Lợi Nhuận mang Lại Khi Đi LSB là gì bạn hãy Tìm Hiểu

Các phần Thưởng  Khi Chúng Ta đi Lương Sơn Bạc.Nhé

  • Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến Sơ Diễn nhận được Lương Sơn Sơ Diễn Bao. Sử dụng có thể nhận được:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Kinh nghiệm 300.000 điểm
Ngũ hành Huyền Thạch 3
Ngũ hành Huyền Thạch 6
Ngũ hành Huyền Thạch 9
Ngũ hành Huyền Thạch 20
Ngũ hành Huyền Thạch 66
  • Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến Trung Dũng nhận được Lương Sơn Trung Dũng Bao. Sử dụng có thể nhận được:
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Kinh nghiệm 600.000
Vàng 10
Vàng 20
Vàng 200
Ngũ Hành Huyền Thạch 6
Ngũ Hành Huyền Thạch 77
  • Hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến Đoạt Quân nhận được Lương Sơn Đoạt Quân Bao. Sử dụng có thể nhận được:
Phần thưởng
Kinh nghiệm 1.000.000
Tu luyện 1.000
Tu luyện 2.000
Tu luyện 4.000
Ngũ Hành Huyền Thạch 8
Ngũ Hành Huyền Thạch 99

Phần thưởng khi sử dụng các loại Bảo rương

  • Các cấp độ rương trong ải thu phí và miễn phí không giống nhau. Ải miễn phí chỉ xuất hiện rương cấp độ 1 và 2.
  • Mõi khi tiêu diệt được 2 Boss, thành viên thành gia vượt ải đều có thể nhận được 1 Ngũ Hành Huyền Thạch, mỗi ngày giới hạn 10 cái.
Hảo Hán Rương và Lương Sơn Bảo Rương cấp độ 1
Phần thưởng vật phẩm (ngẫu nhiên) Ghi chú
Võ Lâm Báo Mới Sử dụng Danh vọng +1, không cộng dồn, khóa
Thánh Vật Sư Môn Sử dụng nhận được 2 điểm Sư môn,không cộng dồn, khóa
Tiêu Truyền Công Đơn Sử dụng nhận được 10.000 kinh nghiệm, không cộng dồn, khóa
Mảnh Tu Chân yếu quyết Khóa, sử dụng nhận được 50 điểm tu luyện
Mật tịch Sư môn cấp 45 --
Ngũ Hành Huyền Thạch --
Ngũ Hành Bảo Rương --
Hảo Hán Rương và Lương Sơn Bảo Rương cấp độ 2
Phần thưởng vật phẩm (ngẫu nhiên) Ghi chú
Tiểu Bạch Cầu Hoàn 20 phút ủy thác Bạch Câu Hoàn, không cộng dồn, khóa
Tiểu Tam Thanh Hoàn 20 phút ủy thác Tam Thanh Hoàn, không cộng dồn, khóa
Tiểu Lục Thần Hoàn 20 phút ủy thác Lục Thần Hoàn, không cộng dồn, khóa
Truyền Công Đơn Sử dụng nhận được 20.000 kinh nghiệm, không cộng dồn, khóa
Mật tịch Sư môn cấp 70 --
Ngũ Hành Huyền Thạch --
Ngũ Hành Bảo Rương Có thể giao dịch, xếp chồng 99, mở ra nhận được 9 Ngũ Hành Huyền Thạch
Tiêu Kiếp Tán --
Bánh Ít Bác Bảo --
Đặc sản Lương Sơn Bán được 5 Vàng
Hảo Hán Rương cấp độ 3
Phần thưởng vật phẩm (ngẫu nhiên)
Bàn Long Bích Bôn Tiêu
Quân Công Chương Đằng Vụ
Đại Nhân Sâm Bạch Mã
Mật tịch Sư môn cấp 70 Vô Ngấn Thủy
Bao Mảnh Thiên Thạch Tẩy Tủy Đơn
Đấu Hồn Tẩy Tủy Linh Đơn
Quân Công Chương Đại Túi Hạt Giống
Ngũ hành Huyền Thạch Bát Nhã Lớn
Phiêu Vũ Bát Nhã Nhỏ
Siêu Quang --
Hảo Hán Rương cấp độ 4
Phần thưởng vật phẩm (ngẫu nhiên) Ghi chú
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch --
Bao Thiên Thạch --
Bao Linh Thạch cấp 7 Có thể giao dịch, mở ra nhận được 1 Linh Thạch cấp 7 thêm vào trong Tụ Linh Đỉnh
Thiên Cang Lệnh --
Thiên Cang Lệnh --
Bao Mảnh Thiên Thạch --
Linh Thạch bao cấp 6 Có thể giao dịch, mở ra nhận được 1 Linh Thạch cấp 6 thêm vào trong Tụ Linh Đỉnh
Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống) --
Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch --
Quân Công Chương Đại --
Quân Công Huy Hoàng --
Lăng Ba Vi Bộ --
Hòa Thị Bích --
Hảo Hán Rương cấp độ 5
Phần thưởng vật phẩm (ngẫu nhiên)
01 Thiên Cang Lệnh
02 Thiên Cang Lệnh
03 Thiên Cang Lệnh
Tụ Nghĩa Bảo Rương
Để mở được Tụ Nghĩa Bảo Rương cần phải sử dụng 02 Tụ Nghĩa Lệnh để mở.
Tên vật phẩm (ngẫu nhiên)
01 Thiên Cang Lệnh Lăng Ba Vi Bộ Bạch Mã Ngũ hành Huyền Thạch
02 Thiên Cang Lệnh Hòa Thị Bích Vô Ngấn Thủy Ngũ hành Bảo Rương
03 Thiên Cang Lệnh Bàn Long Bích Vô Hấn Thủy Tiêu Kiếp Tán
Túi Thiên Thạch Tinh Thạch Quân Công Chương Tẩy Tủy Đơn Bánh Chưng Bát Bảo
Bao Thiên Thạch Đại Nhân Sâm Quả Túi Hạt Giống Đặc sản Lương Sơn
Bao Linh Thạch cấp 7 Mật tịch Sư môn cấp 70 Bát Nhã Lớn Võ Lâm Báo Mới
Bao Mảnh Thiên Thạch Đấu Hồn Bát Nhã Nhỏ Thánh vật Sư môn
Bao Linh Thạch cấp 6 Ngũ hành HuyềnThạch Tiểu Bạch Câu Hoàn Tiểu truyền công đơn
Hoàng Kim Đại Hồng Bao (trống) Phiêu Vũ Tiểu Tam Thanh Hoàn Mảnh Tu Chân yếu quyết
Định Hồn Thiên Thạch Thần Thạch Siêu Quang Tiểu Lục Thần Hoàn Mật tịch sư môn cấp 45
Quân Công Đại Bôn Tiêu Truyền công đơn Ngũ hành Huyền Thạch
Quân Công Huy Hoàng Đằng Vụ -- Ngũ Hành Bảo Rương

Thiên Cang Lệnh đổi trang bị

Đồng đạo trong quá trình vượt ải có thể thu thập Thiên Cang Lệnh để đổi trang bị và vật phẩm dưới đây:
Vật phẩm Số lượng yêu cầu Vàng
Cửu Châu Đầu 4 200
Cửu Châu Y 3 150
Cửu Châu Khố 2 100
Cửu Châu trang sức (5 chọn 1) 3 150
Vũ khí Cửu Châu 6 300
Hiên Viên Chiến (chỉ định môn phái) 2 100
Hiên Viên Đấu (chỉ định môn phái) 2 100
Hiên Viên vũ khí (chỉ định phái) 4 200
Định Hồn Thiên Thạch Tinh Thạch 1 50
Gói Thiên Thạch Tinh Thạch 3 150

Điểm kinh nghiệm khi tiêu diệt Boss

Mỗi ngày tham gia vượt ải và tiêu diệt Boss đồng đạo sẽ nhận được điểm kinh nghiệm nhất định, tiêu diệt Boss càng nhiều, điểm kinh nghiệm sẽ giảm dần như sau:
Số lần tiêu diệt Boss Điểm kinh nghiệm nhận được (với A là đẳng cấp nhân vật)
1 - 8 lần A * A * A
9 - 12 lần A * A * A * 5/6
13 lần trở lên A * A * A * 4/6

VA lương Sơn Bạc con Đường duy nhất kiếm TCL Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu