Hướng dẫn NV kích hoạt Võ Vương VL2

Con Đường Tu Luyện Chân Khí Quả là Nhiều gian nan vất VẢ  Chưa Muốn Nói đến sự tiêu hao Tiền của...
Nhưng không Phải Vì Thế Mà Các Game Thủ Võ Lâm 2 VN chính Thống chúng Ta Phải Nản Lòng...

có Chân Khí sẽ có rất Nhiều cái Lợi về Công Kích lẫn Lực tay và Những Khả năng Crit Dame rồi Hiệu Quả Thể Lực Khí Huyết Và Mana...

Khi Đồng đạo Đã Max Chân Khí Võ Tướng Rồi Thì Phải Kích Hoạt Võ Vương Mới Tiếp Tục nâng Cao Chân Khí Được Nữa... Tiếp Tục mạnh Lên Chứ.


Để Kích Hoạt Võ Vương Các Bạn Làm Theo Hướng Dẫn Sau Nhé

Hướng dẫn nhiệm vụ kích hoạt Võ Vương

Bước 1: Đến Hoa Sơn gặp Nhạc Bất Quần (210/193) để nhận nhiệm vụ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 2: Đến Bắc Thành Đô (185.184) đối thoại với Liệp Hộ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 3: Đến Linh Bảo Sơn tìm Nhạn Kha.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 4: Đến Thiên Sư Động tầng 1 đánh Thụ Quái thu thập 5 Mảnh Linh Điệp Vạn Năm, đến Thiên Sư Động tầng 2 đánh Hỏa Kỳ Lân thu thập 5 Kỳ Lân Huyết.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 5: Quay về gặp Nhạn Kha, nhận được Chuông Gió Đặc Biệt để gọi Ngư Quái.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 6: Đến Nam Thành Đô, nhấp chuột phải vào Chuông Gió để gọi và tiêu diệt Ngư Quái. Sau đó quay về gặp Nhạn Kha.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 7: Đến Côn Lôn Phái tìm Chu Bất Hoặc. Sau đó đến Quỷ Môn Hồi Lang tiêu diệt 10 Tiểu Lam Đao Quỷ.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 8: Quay về hồi báo Chu Bất Hoặc. Sau đó đến Thúy Yên Môn tìm Sài Hoàng Nhi.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 9: Sau khi gặp Sài Hoàng Nhi, quay về hồi báo Chu Bất Hoặc.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 10: Đến Côn Lôn (179/206) gặp Triệu  Tử Bình để vào Trấn Thất Yêu tìm Sài Hoàng Nhi.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 11: Tại Trấn Thất Yêu tìm được Sài Hoàng Nhi, Chu Bất Hoặc và bọn Yêu Hồ, tiến hành tiêu diệt bọn chúng.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 12: Sau khi tiêu diệt Yêu Hồ, quay về Thuý Yên để gặp Sài Hoàng Nhi (đối thoại với Chu Bất Hoặc để rời khỏi Trấn Thất Yêu).
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Bước 13: Quay về Hoa Sơn hồi báo Nhạc Bất Quần.
Võ Lâm Truyền Kỳ II

Phần thưởng nhiệm vụ

  • Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và điểm Chân khí.
  • Khi hoàn thành, nhân sĩ có cơ hội kích hoạt cảnh giới Võ Vương.
  • Trường hợp hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa được kích hoạt cảnh giới Võ Vương, nhân sĩ có thể sử dụng: 2 Thiên Cang Lệnh, 1.500.000.000 điểm kinh nghiệm và 9 Tụ Linh Hoàn để kích hoạt tại NPC Nhạc Bất Quần.
Chúc Các Bạn Hoàn thành xuất xắc Nhiệm vụ Kích Hoạt võ vương VL2 Nhé.
Theo Zing 
Hướng dẫn NV kích hoạt Võ Vương VL2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu