Nâng Cấp Đồ Chiến Cuồng Từ BKVD VL2

Hướng Dẫn Chi Tiết Cách nâng Cấp Đồ Khủng hót Chiến Cuồng Từ bạch Kim Viêm Đế. Tỷ Lệ Thành Công là 100%

Nâng Cấp Đồ Chiến Cuồng

Sở Hữu Được Mấy Món Chiến Cuồng Giờ Là Vip Võ Lâm 2 rồi. Nhưng Để Cầm Được mấy Món đồ Vip Này.. Thì Hi sinh Cũng không Nhỏ...
Tiêu Hao BKVD - Bach Kim Viêm Đế   +13 Trở Lên
Thiên Cang lệnh - và Thiên Môn kim  lệnh. Mỗi Món Tiêu hao 7 Cái chung Quy là 21 Em TCL( Thiên Cang lệnh) và 21 Em TMKL(Thiên Môn Kim lệnh)
Hi Sinh không Nhỏ Nhỉ các Chiến Hữu..
Nhưng Cầm Được Trang bị Chiến cuồng Giờ là Top Hơn cả Diệu Dương Và Ngự Long Roài... Sao CÁc Hạ ko Thử...


Dưới Đây Là cách Nâng Cấp  Chi Tiết

NPC liên quan và công thức

Hình ảnh Chức năng
Võ Lâm II
Thương Nhân Bảo Rương
Vị trí: Tại các thành thị
Bổ sung dòng chọn:
 • Đổi trang bị Chiến Cuồng +0 từ trang bị Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • Đổi trang bị Chiến Cuồng +7 từ trang bị Bạch Kim Viêm Đế +14.

Công thức

Vật phẩm Công thức
Nón Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Nón Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 1 Nón Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Nón Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 1 Nón Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Áo Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Áo Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 1 Áo Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Áo Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 1 Áo Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Quần Chiến Cuồng Lựa chọn 1: Đổi Quần Chiến Cuồng +0, tiêu hao:
 • 1 Quần Bạch Kim Viêm Đế +13.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lựa chọn 2: Đổi Quần Chiến Cuồng +7, tiêu hao:
 • 1 Quần Bạch Kim Viêm Đế +14.
 • 7 Thiên Cang Lệnh.
 • 7 Thiên Môn Kim Lệnh.
Lưu ý
 • Tỷ lệ thành công là 100%.
 • Trang bị nhận được sẽ theo hệ phái và kiểu hình của nhân vật mang đi nâng cấp.
 • Hiệu quả của Định Hồn, Đại Định Hồn sẽ bị mất.
Chúc 1 số Bạn Sớm Nâng Cấp Trang bị chiến Cuồng Từ Bạch Kim Viêm Đế  Thành Công Thành Vip Bá Đạo VL2 Trong Thời Gian Tới Nhé :))

Nâng Cấp Đồ Chiến Cuồng Từ BKVD VL2 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu