Hệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng

 1 . Hệ Thống Anti post điểm..Tống Liêu.. ( chiến trường Chính)

Tham gia Chiến trường với bất kỳ Lv và công trạng nào

Mọi vấn đề về ăn gian khi bị báo cáo sẽ được xử lý toàn quyền bởi team phát hành
Nghiêm cấm Post điểm tống liêu dạng Spam điểm dưới mọi hình thức

Do vậy nếu muốn tăng điểm tích lũy hãy Pk bằng sức lực..! Của chính mình..

2 . Hệ Thống Điểm Công trạng Và phong Tướng

80k Công trạng - Đã có thể xét Tiên Phong

120k Công trạng - Đã có thể Phong Tướng

250k Công Trạng - Đã Có thể Phong Soái.

Công trạng Sẽ được update hàng tuần vào 21h tối thứ 7 
Công trạng sẽ bị trừ hàng tuần theo mốc cơ bản của kingsofts

Công trạng ko lệch nhiều có lệch giữa 2 phe thắng thua

điểm Kinh nghiệm ko có chênh lệch nhiều giữa 2 phe.Hệ Thống Tống Liêu - Anti Post điểm. Và Công Trạng Rating: 4.5 Diposkan Oleh: MrHieu